Ako ovplyvňuje mobilný telefón našu pozornosť či pamäť?

Mobily ovplyvňujú našu pamäť, pozornosť i orientáciu v priestore.
Mobily ovplyvňujú našu pamäť, pozornosť i orientáciu v priestore. / Foto: Bigstock

Mnoho ľudí dnes využíva svoj mobilný telefón okrem jeho základných funkcií aj ako GPS, na neustále fotografovanie, ale aj na všeobecné vyhľadávanie informácií. Ako nás tieto možnosti, ktoré máme neustále po ruke ovplyvňujú?

 

Mobily vládnu 21. storočiu a je bežné, že vo vyspelých krajinách má bez ohľadu na vek mobil takmer každý. Už aj mnohé deti na prvom stupni školy majú vlastné smartfóny, ktorých funkciou je nahradiť všetko od kalendára, cez kalkulačku po herné zariadenia.

Tým, aký vplyv majú tieto zariadenia na ľudskú pamäť a kognitívne funkcie, sa zaoberala aj štúdia autorov Henryho Wilmera, Laurena Shermana a Jasona Cheina.

 

Vplyv mobilov na pozornosť

Najľahšie dokážeme pozorovať, ako mobilný telefón vplýva na mentálne a fyzické úlohy, ktoré prebiehajú v rovnakom čase. Bežne môžete vidieť, že človek myslí na aktivity spojené s mobilným telefónom, najmä v prípade, že činnosť, ktorú práve vykonáva, je príliš nudná. V tomto prípade človek vníma telefón ako okamžitú odmenu. Po siahnutí na telefón sa však zapojí do nikdy nekončiacich nezmyslených aktivít. Takéto vyrušenie mobilom je ale rovnako škodlivé voči ďalším úlohám, ako keď vás telefón vyruší sám, napríklad zvukom, keď vám príde nové upozornenie či správa. Často však stačí aj taká banalita, aby ste videli, že má v ruke mobil niekto iný a siahnete po ňom aj vy.

 

Už len samotná prítomnosť mobilného telefónu je považovaná za rušivú, najmä ak má človek vykonávať ťažšie úlohy. Znepokojivé účinky má používanie mobilných telefónov pri úlohách, kedy je pozornosť kľúčová, ako napríklad pri šoférovaní. Analýza štúdií o písaní SMS pri šoférovaní zistila, že písanie SMS ovplyvňuje všetky faktory nebezpečného šoférovania, ako napríklad zníženú pozornosť, pomalšie reakcie na riziko, či väčší počet nehôd. Podobný vplyv má aj čítanie SMS. Okrem vplyvu na šoférovanie však používanie telefónu vedie aj aj k väčšiemu počtu chýb pri práci.

 

Okrem týchto krátkodobých účinkov však existujú aj dlhodobé účinky. Ďalšia štúdia na študentoch univerzít zistila, že čím je človek závislejší na telefóne, tým ťažšie je pre neho dlhodobo sa sústrediť. Avšak takisto je možné, že ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti dokážu lepšie sústrediť, dokážu lepšie kontrolovať svoje impulzy a mobilu odolať.

 

Má používanie mobilu vplyv na pamäť a vedomosti?

Mobilné telefóny poskytujú prístup k nekonečnej a neustále sa zlepšujúcej databáze vedomostí. Vedomosti sú prístupné kedykoľvek a kdekoľvek. Napriek tomu, že  väčšia dostupnosť by mala viesť k väčším vedomostiam, nie je to úplne pravda. Práve naopak, naše kognitívne funkcie sa zhoršujú a máme väčší problém pamätať si miesta či ľudí. Často sa hovorí, že na moderných technológiách sme závislí. Vieme, že hľadané informácie môžeme kedykoľvek opäť nájsť, a nemusíme si ich pamätať. Tento efekt sa často nazýva aj „Google efekt“. Do pamäte si neukladáme danú informáciu, ale to, kde danú informáciu môžeme nájsť. Vedci preto tvrdia, že ľudská pamäť sa adaptuje počítačovým a komunikačným technológiám, a dostáva sa do akejsi symbiózy so zariadeniami, ktoré každý deň využívame.


Ľudská tendencia získavania a vyhľadávania informácií je pozitívne spojená s inteligenciou a ľudskou schopnosťou identifikovať vzťahy či riešiť problémy. Jedinci, ktorí teda majú už vyššiu inteligenciu možno len strávia menej času na telefóne vyhľadávaním informácií, pretože informáciu buď už majú, alebo ju vedia rýchlejšie nájsť.

 

Iná štúdia sa zase zamerala na vplyv digitálnych médií na pamäť. Napríklad fotografovanie objektov spôsobuje, že si ich pamätáme menej. Výskum od Zaubermana a jeho kolegov zistil, že zatiaľ čo vizuálna pamäť sa fotografovaním zlepšuje, schopnosť počúvať, spracovať, a vedieť si spätne vybaviť fakty, sa fotografovaním zhoršuje. Väčšinou totiž predpokladáme, že sa k fotografiám budeme môcť neskôr vrátiť, že zostanú niekde uložené. Popularita Instagramu a Snapchatu, kde sú fotografie väčšinou vložené len na určitú dobu, môže mať trochu iný efekt. Vplyv fotografií na dobu určitú na ľudskú pamäť však ešte skúmaný nebol.

 

Mnoho ľudí sa taktiež spolieha na mapy či GPS vo svojom mobilnom telefóne, čím sa zhoršuje ľudská tendencia orientovať sa v priestore. Horšie si pamätáme cestu či priestor. Vlastnosť orientovania sa v neznámom prostredí však môže byť zlepšená tým, ak sa necháte lokalizovať na mape pomocou GPS, alebo ste nútený k mentálnej rotácii mapy.

 

Používanie mobilu má vplyv aj na spracovanie odmien

Sme zvyknutí mať telefóny stále pri sebe, čo vytvára závislosť na okamžitom uspokojovaní. Účastníci jednej zo štúdií nahlásili, že práve kognitívna motivácia ich viedla k používaniu telefónu, avšak len občas aj uspokojila ich kognitívne potreby. Namiesto toho boli uspokojené ich emočné potreby. Avšak aj závislosť na okamžitom uspokojení potrieb je možné zredukovať.

 

Mobily majú vplyv aj na každodenný život študentov

Mnohé štúdie sa zamerali na vplyv mobilov na akademický úspech. Zlé akademické úspechy môžu predpovedať  spojenie s častým používaním mobilu, sociálnych sietí, okamžitým odpisovaním, mediálnym multitaskingom, ale aj všeobecným používaním elektronických zariadení.

Čítajte viac o téme: Pamäť
Zdieľať na facebooku