Priateľstvo

Aktivity zamerané na rozvoj priateľstva medzi deťmi

Určite každý túži po skutočnom priateľstve. Je to tá najprirodzenejšia túžba človeka. Viac ako čakať, sa nám oplatí o dobré priateľstvo bojovať. Budovať ho postupnými krokmi. A s týmito krokmi by sa mali zoznamovať aj deti v škole.

Šťastie v školách: Ako dosiahnuť, aby sa spolužiaci mali medzi sebou radi

Učitelia často musia riešiť problémy súvisiace so vzájomnými vzťahmi žiakov v triede. Ako im pomôcť vytvoriť dobrý tím, kde si budú vážiť jeden druhého a dobre spolu vychádzať?