Poruchy učenia

ADHD v škole: Tipy, ako pracovať s dieťaťom, ktoré má poruchu pozornosti

Deti s ADHD sú dnes bežnou súčasťou tried. Ako s nimi učitelia môžu pracovať a zjednodušiť si vyučovanie?