Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

O. Kaščák: Učiteľ musí byť výrazná osobnosť s názorom a svoje zapálenie prenášať na ostatných. Takých študentov učiteľstva však máme málo

Docent ONDREJ KAŠČÁK pôsobí ako pedagóg a vedecký pracovník na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity. Venuje sa predškolskej pedagogike, školskej politike. Rozprávali sme sa o súčasných reformných iniciatívach, ale aj o tom, akí sú budúci slovenskí učitelia a či môžu niečo v školstve zmeniť.

SaS: Premiér nemá zasahovať do prípravy národného programu rozvoja vzdelávania

Vzdelanie by si mali deti a ich rodičia vyberať sami, pričom by mali mať informácie o tom, ktoré odbory sa oplatí študovať. Premiér im vzdelanie diktovať nemá, rovnako ako nemá zasahovať do prípravy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Vysoké školy budú môcť akreditovať aj zahraničné komisie, navrhuje MŠVVaŠ

Slovenské vysoké školy by sa v budúcnosti mohli nechať akreditovať aj medzinárodne akceptovanými akreditačnými orgánmi iných krajín.