Technologické inovácie

Martin Spano o umelej inteligencii vo vzdelávaní: Učiteľov bude opäť ich práca baviť a aj deti, ktoré zaostávajú, budú môcť rýchlejšie napredovať

S Martinou Spanom sme sa rozprávali, o tom, čo si v reálnom živote predstaviť pod umelou inteligenciou, ako zásadne ovplyvní už v blízkej dobe našu budúcnosť, vzdelávanie a výchovu detí i prácu učiteľov.

Schopnosť žiakov a študentov pracovať v tíme a hľadať vlastné riešenia upadá

Vzdelávací program MyMachine je od roku 2016 už aj na Slovensku. Je inšpirovaný Sirom Kenom Robinsonom, ktorý reformoval britské školstvo a tvrdil, že školské vzdelávanie odoberá deťom kreativitu.