Aspergerov syndróm

Dajte mu po zadku a prestane vymýšľať! Vitajte vo svete detí s Aspergerovým syndrómom

Život dieťaťa s Aspergerovým syndrómom nie je jednoduchý.

Aspergerov syndróm - ako spoznáte jeho prvé príznaky?

Aspergerov syndróm bol v roku 1994 zavedený ako samostatná kategória v rámci autistického spektra. Spoločnou črtou ľudí s Aspergerovým syndrómom a ostatného autistického spektra je absencia intuície v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie, stereotypné záujmy a zmyslová hypersenzitivita, predovšetkým citlivosť na nečakané zvuky a hluk.