Súkromné školy

Sandberg Capital vstupuje do medzinárodnej školy Cambridge International School v Bratislave

Investičný fond v správe Sandberg Capital vstupuje do oblasti vzdelávania na Slovensku.

Súkromné školy zaznamenali mimoriadne úspešný rok

Saskia Repčíková: Súkromné základné školy zvládli školský rok na výbornú a výrazne sa zlepšujú vo výučbe matematiky. Nemôžeme sa však tváriť, že sa nás podmienky v školstve netýkajú.