Články: Pre študentov
O projekte

Vývin sluchu

Aktivity na rozvoj sluchového vnímania

Aktivity na rozvoj sluchového vnímania


Sluch nám slúži nielen ako dôležitý prostriedok komunikácie, ovplyvňuje tiež rozvoj reči. Je dôležitý pri nácviku správneho čítania a písania. Ovplyvňuje našu priestorovú orientáciu a rozvíja abstraktné myslenie.  Čítaj ďalej