Pozitívna psychológia

Pozitívne myslenie vám pomôže byť šťastnejšími rodičmi

V živote často vnímame udalosti okolo seba jednostranne. Ani v rodičovstve to nie je inak. Pozeráme sa na ne z jedného uhla pohľadu a väčšinou ich vnímame ako výhradne negatívne, alebo pozitívne. Vnímame ich čiernobielo.