Stereotypy a predsudky

Chlapci potrebujú emocionálnu podporu rodičov intenzívnejšie ako dievčatá, hoci si myslíme niečo iné

Súčasne výskumy ukazujú, že rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sú napríklad aj vo vyžadovaní a prijímaní emocionálnej podpory zo strany rodičov. A tými, ktorí emocionálnu podporu potrebujú viac, sú chlapci.