Rozvoj reči

Logopedička Svetlana Kapalková o vývine reči: Problémy s komunikáciou u dieťaťa sú prvým signálom, že dieťa sa nevyvíja ako rovesníci

Ako sa vyvíja detská reč? Akými spôsobmi môžu rodičia podporovať jej rozvoj? A aké sú najčastejšie poruchy, s ktorými sa momentálne u detí logopédi stretávajú?

Aktivity na rozvoj sluchového vnímania

Sluch nám slúži nielen ako dôležitý prostriedok komunikácie, ovplyvňuje tiež rozvoj reči. Je dôležitý pri nácviku správneho čítania a písania. Ovplyvňuje našu priestorovú orientáciu a rozvíja abstraktné myslenie. 

Prečo je storytelling pre vás a vaše deti dôležitý?

Rozprávanie príbehov má dnes opäť zelenú.Pozrite sa, aké výhody vám prinesie v rodine, škole či zamestnaní.