Colná hodnota a colné hodnotenie

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Colná hodnota a colné hodnotenie
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Starohájska 8180/9b
C&D Services s.r.o.
9.00 - 15.00, prestávky občerstvenie a obed. Viac na: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy
180 EUR bez DPH
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

 1. Právny základ colného hodnotenia poddľa colných predpisov Európskej únie 
 2. Interpretačné poznámky k colnému hodnoteniu podľa Dohody o colnom hodnotení WTO
 3. Komentáre Výboru pre colný kódex a Colnej expertnej skupiny s príkladmi z praxe:
 • Komentár č. 1: Uplatňovanie článku 71 ods. 1 písm. b) CKÚ na hodnotenie tovaru  na colné účely
 • Komentár č. 2: Uplatňovanie článku 132 VN CKÚ 
 • Komentár č. 3: Výskyt licenčných poplatkov a licenčných poplatkov v colnej hodnote
 • Komentár č. 4: Výmenné kurzy, ktoré sa majú použiť pri určovaní colnej hodnoty 
 • Komentár č. 5: Posúdenie určitých prvkov, ktoré sa majú zahrnúť alebo vylúčiť z colnej hodnoty dovezeného tovaru 
 • Komentár č. 6: Dokumenty a informácie, ktoré môžu colné orgány vyžadovať ako dôkazy na určenie colnej hodnoty
 • Komentár č. 8: Zaobchádzanie so zľavami podľa článku 70 CKÚ a článku 130 VN CKÚ 
 • Komentár č. 9: Rozdelenie nákladov leteckej dopravy podľa prílohy 23-01 z VN CKÚ
 • Komentár č. 10: Ocenenie neplateného tovaru sprevádzajúceho platený tovar
 • Komentár č. 12: Započítanie nákladov na dopravu v námornej a leteckej doprave 
 1. Závery Výboru pre colný kóedex a Colnej expertnej skupiny
 2. Rozsudky Európskeho súdneho dvora
 3. Nesprávny úradný postup alebo nezákonné rozhodnutie – ako si uplatniť náhradu škody 
 4. Index textov technického výboru o colnom hodnotení WCO
 5. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Cieľ kurzu

venuje sa problematike colnej hodnoty vo všetkých jej aspektoch. Colná hodnota je jeden z troch základných pilierov a najdôležitejších oblastí, ktoré colné predpisy upravujú, na ktorých je postavené colné konanie. V praxi práve správne určenie colnej hodnoty zlyháva. Z toho pramenia incidenty vedúce k porušeniam colných predpisov. Avšak nielen zo strany deklarantov, ale i samotných colných orgánov. Zadržiavajú Vám tovar a odôvodňujú to, že sa im nezdá colná hodnota? Tak potom veľmi spozornite, na všetko musí byť vykonaný úkon zo strany colných orgánov, zákonne a správne. Ak sa tak nedeje sú poškodzované Vaše práva a vznikajú Vám škody v dôsledku nesprávneho postupu alebo nezákonného rozhodnutia, aj o tom budeme na semnári hovoriť. Naučte sa ako správne určiť colnú hodnotu a započítať správne položky a brániť sa nezákonnosti.

Cieľová skupina

odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom. 

Odborný garant:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.

Lektori:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.

Osvedčenie:

ÁNO

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2023 - spravodajská povinnosť pre rok 2023
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...