Školenia k colnej problematike

Zobrazenie 1 - 15 z 46
Zoradiť podľa
Colná problematika pre logistiku
0 hodnotení

Program seminára:   Základné colné predpisy EÚ/SR Colné a daňové územia Európskej únie Colná terminológia a pojmy Colné konanie a jeho priebeh Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy,..

16.04.2024
Trnava
Colná problematika
Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím
0 hodnotení

Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím Základné pojmy a vysvetlenie ich významu Rozsah pôsobnosti kontroly Orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike Predkladanie..

18.04.2024
Trnava
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných..

23.04.2024
Trnava
Colná problematika
Dohovor CMR a nákladný list CMR - výklad a aplikácia
0 hodnotení

Dohovor CMR a nákladný list CMR     • rozsah a uplatnenie Dohovoru CMR  • použitie nákladného listu CMR  • uzavretie prepravnej zmluvy  • aktuálne zmeny v..

25.04.2024
Trnava
Colná problematika
Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode
0 hodnotení

1. časť - Preferenčné systémy EÚ, získanie pôvodu, dôkazy, kumulácia, schválený vývozca • preferenčné systémy EÚ (zmluvné-dvojstranné/mnohostranné, jednostranné-nerecipročné) colná únia, zóna..

02.05.2024
Trnava
Colná problematika
Colná hodnota a colné zatriedenie
0 hodnotení

Program seminára:   terminológia základné (národné a komunitárne) colné predpisy colné konanie od začiatku po ukončenie súvisiace colné režimy a colne schválené určenia metódy určovania..

07.05.2024
Trnava
Colná problematika
Colná problematika pre logistiku
0 hodnotení

Program seminára:   Základné colné predpisy EÚ/SR Colné a daňové územia Európskej únie Colná terminológia a pojmy Colné konanie a jeho priebeh Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy,..

14.05.2024
Trnava
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných..

21.05.2024
Trnava
Colná problematika
Colné zatriedenie a pôvod tovaru
0 hodnotení

Program seminára: 1. modul - colný sadzobník a zatriedenie tovaru Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia, poznámky, používanie Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra ..

23.05.2024
Trnava
Colná problematika
Colná problematika pre logistiku
0 hodnotení

Program seminára:   Základné colné predpisy EÚ/SR Colné a daňové územia Európskej únie Colná terminológia a pojmy Colné konanie a jeho priebeh Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy,..

30.05.2024
Trnava
Colná problematika
Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa podľa článku 61 VNK CKÚ a pravidiel o pôvode  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  ..

06.06.2024
Trnava
Colná problematika
Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)
0 hodnotení

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov Práva a povinnosti vyplývajúce z..

11.06.2024 - 14.06.2024
Trnava
Colná problematika
Schválený hospodársky subjekt a AEO povolenie
0 hodnotení

Obsahová náplň  komunitárna legislatíva k AEO podstata a fázy projektu AEO analýza súčasného stavu žiadateľa časový plán a kontaktná osoba kto môže byť a požiadať o osvedčenie AEO dôvody..

18.06.2024
Trnava
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných..

25.06.2024
Trnava
Colná problematika
Uhlíkové clo a mechanizmus CBAM - NOVINKA
0 hodnotení

Odborný jednodňový seminár so zámerom vysvetliť zainteresované strany nariadenia EP a Rady (EÚ) 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1773 k mechanizmu uhlíkovej platby na hraniciach..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika