Články: Pre študentov
O projekte

Školenia k colnej problematike

Zobrazenie 1 - 15 z 68
Zoradiť podľa
BREXIT & COLNÉ POSTUPY
0 hodnotení

BREXIT a zavedenie a ukončenie prechodného obdobia Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov (platnosť AEO, kumulácia pôvodu a iné) Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný..

27.10.2020
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
0 hodnotení

Program seminára:  predmet úpravy a základné pojmy správa dane, predmet dane základ dane, výpočet dane, sadzba dane oslobodenie od dane vznik daňovej povinnosti, osoba povinná,..

28.10.2020
Trnava
Colná problematika
Vyhlásenia dodávateľov - použitie, vyhotovenie
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásení dodávateľov (čl. 61 VNK CKÚ)  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK..

29.10.2020
Trnava
Colná problematika
Schválený hospodársky subjekt
0 hodnotení

Obsahová náplň  komunitárna legislatíva k AEO podstata a fázy projektu AEO analýza súčasného stavu žiadateľa časový plán a kontaktná osoba kto môže byť a požiadať o osvedčenie AEO dôvody..

03.11.2020
Trnava
Colná problematika
Elektronická evidencia - predaj a distribúcia spotrebiteľského balenia liehu
0 hodnotení

Program seminára:  Legislatívny základ  Osobitosti daňového konania  Povinnosti pre držiteľa povolenia na predaj a držiteľa oprávnenia na distribúciu  Elektronické vedenie evidencií –..

04.11.2020
Trnava
Colná problematika
Základný odborný colný kurzu - minimum colného deklaranta
0 hodnotení

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň) • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie, čo tvorí základ pre jednotný trh • Colná terminológia a štruktúra..

04.11.2020 - 06.11.2020
Trnava
Colná problematika
Colné zatriedenie a colná hodnota
0 hodnotení

Program seminára:   terminológia základné (národné a komunitárne) colné predpisy colné konanie od začiatku po ukončenie súvisiace colné režimy a colne schválené určenia metódy určovania..

10.11.2020
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
0 hodnotení

Program seminára:  Legislatívny základ  Predmet dane  Základ dane, výpočet dane, sadzba dane  Oslobodenie od dane  Vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie  Užívateľský podnik  Daňový..

11.11.2020
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
0 hodnotení

Program seminára:  predmet úpravy a základné pojmy správa dane, predmet dane základ dane, výpočet dane, sadzba dane oslobodenie od dane vznik daňovej povinnosti, osoba povinná,..

18.11.2020
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z nových colných predpisov platných po 1.1.2018. Získané..

19.11.2020
Trnava
Colná problematika
BREXIT & COLNÉ POSTUPY
0 hodnotení

BREXIT a zavedenie a ukončenie prechodného obdobia Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov (platnosť AEO, kumulácia pôvodu a iné) Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný..

24.11.2020
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu
0 hodnotení

Program seminára:  DAŇ Z ELEKTRINY – legislatívny základ predmet dane základ dane a výpočet dane sadzba dane a oslobodenie od dane oprávnený spotrebiteľ elektriny vznik daňovej..

25.11.2020
Trnava
Colná problematika
Dohovor CMR, nákladný list CMR, colné predpisy
0 hodnotení

Dohovor CMR a nákladný list CMR (5 vyuč. hodín) • rozsah a uplatnenie Dohovoru CMR • použitie nákladného listu CMR • uzavretie prepravnej zmluvy • aktuálne zmeny v Dohovore CMR •..

26.11.2020
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
0 hodnotení

Obsah seminára: Legislatívny základ  Predmet dane  Základ dane, výpočet dane  Sadzba dane  Oslobodenie od dane  Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou  Evidencia dovozcov..

02.12.2020
Trnava
Colná problematika
Základný odborný colný kurzu - minimum colného deklaranta
0 hodnotení

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň) • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie, čo tvorí základ pre jednotný trh • Colná terminológia a štruktúra..

08.12.2020 - 10.12.2020
Trnava
Colná problematika
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana