Školenia k colnej problematike

Zobrazenie 1 - 15 z 44
Zoradiť podľa
Dodávateľské vyhlásenia na určenie pôvodu - ich vyhotovenie a použitie
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa podľa článku 61 VNK CKÚ a pravidiel o pôvode  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  ..

06.04.2023
Trnava
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov platných po..

18.04.2023
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
0 hodnotení

Obsah seminára: Legislatívny základ  Predmet dane  Základ dane, výpočet dane  Sadzba dane  Oslobodenie od dane  Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou  Evidencia dovozcov..

19.04.2023
Trnava
Colná problematika
Colné zatriedenie a colná hodnota
0 hodnotení

Program seminára:   terminológia základné (národné a komunitárne) colné predpisy colné konanie od začiatku po ukončenie súvisiace colné režimy a colne schválené určenia metódy určovania..

09.05.2023
Trnava
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov platných po..

23.05.2023
Trnava
Colná problematika
Odborný colný kurz deklaranta
0 hodnotení

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov  Práva a povinnosti vyplývajúce..

13.06.2023 - 16.06.2023
Trnava
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov platných po..

20.06.2023
Trnava
Colná problematika
Dodávateľské vyhlásenia na určenie pôvodu - ich vyhotovenie a použitie
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa podľa článku 61 VNK CKÚ a pravidiel o pôvode  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  ..

22.06.2023
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
0 hodnotení

Obsah seminára: Legislatívny základ  Predmet dane  Základ dane, výpočet dane  Sadzba dane  Oslobodenie od dane  Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou  Evidencia dovozcov..

28.06.2023
Trnava
Colná problematika
Colná hodnota a colné hodnotenie
0 hodnotení

Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Aktuálne colné predpisy 2023
0 hodnotení

Aktuálne colné predpisy Únie - základné, hierarchia, vyhľadávanie, význam s vysvetlením  Hlavné piliere colného konania podľa colných predpisov  Európska únia ako colná únia a jej..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Colné zatriedenie - colná hodnota - pôvod tovaru (2 dni)
0 hodnotení

1. deň - Colné zatriedenie (5 hodín)  Systém klasifikácie tovarov HS, KN, TARIC (EÚ/SK)  Triedy a kapitoly colného sadzobníka, jeho štruktúra a obsah (KN)  Zásady a interpretačné pravidlá – ich..

Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Colné delikty a prevencia
0 hodnotení

Základné komunitárne a národné colné predpisy – súčasný legislatívny stav (význam a použitie v praxi, zmeny od 1.1.2020) colná hodnota, zatriedenie, pôvod tovaru, netarifné opatrenia (stručný..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Colné zatriedenie a pôvod tovaru
0 hodnotení

Program seminára: 1. modul - colný sadzobník a zatriedenie tovaru Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia, poznámky, používanie Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra ..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity
0 hodnotení

Obsahová náplň: Primárne úlohy colných orgánov Základne colné predpisy EÚ a SR Colný dohľad Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe Riadenie rizika a colné kontroly pri dovoze tovaru..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Colná problematika