Colné právo EÚ a SR

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Colné právo EÚ a SR
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Starohájska 9/B
C&D Services s.r.o.
9.00 - 15.00, prestávky občerstvenie a obed,
viac na: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Program seminára:

 • Základné colné predpisy EÚ a SR – legislatívny stav od 1.1.2023
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( CKÚ / UCC).
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (DNCKÚ / DA).
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (VNCKÚ / IA).
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (TDA).
 • Vykonávacie Rozhodnutie komisie, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie 2016/578/EÚ.
 • Zákon č.199/2044 Z.Z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška MF SR č.161/2016 Z.Z. z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Diskusia.

Cieľ kurzu

Jednodňový seminár zameraný na legislatívny stav colných predpisov EÚ a SR od 1.1.2024. Poskytnúť účastníkom informácie o relevantných zmenách v colných predpisoch EÚ a SR, ktoré boli realizované od 1.1.2024.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú,
vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami
EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru,
colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, ktorí pripravujú
podklady k colnému konaniu, koordinátori, produktoví manažéri v doprave
a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný
aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Odborný garant:

Bc. Igor Lebiedzik

Lektori:

Bc. Igor Lebiedzik

Osvedčenie:

Áno

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2023 - spravodajská povinnosť pre rok 2023
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...