Články: Pre študentov
O projekte

- Trnava

Zobrazenie 1 - 15 z 95
Zoradiť podľa
Intrastat-SK 2021 - viac než len o štatistike
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR,  vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone o DPH, colných..

11.03.2021
Trnava
Zahraničný obchod
Brexit a colná problematika po 1.1.2021
0 hodnotení

Dohoda o obchode a spolupráci medzi U a UK - predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie od 1.1.2021 Sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK Hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice,..

16.03.2021
Trnava
Colná problematika
INCOTERMS 2020 - výklad obchodných podmienok
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

18.03.2021
Trnava
Zahraničný obchod
Základný odborný colný kurzu - minimum colného deklaranta
0 hodnotení

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň) • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie, čo tvorí základ pre jednotný trh • Colná terminológia a štruktúra..

23.03.2021 - 25.03.2021
Trnava
Colná problematika
Práva  povinnosti deklaranta a colného zástupcu
0 hodnotení

Jednodňový seminár s prezentáciou poznatkov z praxe pri obchodných operáciách vykonávaných v rámci zahraničného obchodu, rizík a nesprávnych postupov, ktorých sa deklaranti a obchodníci dopúšťajú..

30.03.2021
Trnava
Colná problematika
Dohovor CMR, nákladný list CMR
0 hodnotení

Dohovor CMR a nákladný list CMR  • rozsah a uplatnenie Dohovoru CMR • použitie nákladného listu CMR • uzavretie prepravnej zmluvy • aktuálne zmeny v Dohovore CMR • zodpovednosť..

01.04.2021
Trnava
Colná problematika
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov platných po..

06.04.2021
Trnava
Colná problematika
Vyhlásenie dodávateľa - použitie, vyhotovenie
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa podľa článku 61 VNK CKÚ a pravidiel o pôvode  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  ..

08.04.2021
Trnava
Colná problematika
INCOTERMS 2020 - výklad obchodných podmienok
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

13.04.2021
Trnava
Zahraničný obchod
Colná problematika pre logistiku
0 hodnotení

Program seminára:   Základné colné predpisy EÚ/SR Colné a daňové územia Európskej únie Colná terminológia a pojmy Colné konanie a jeho priebeh Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy,..

15.04.2021
Trnava
Colná problematika
Brexit a colná problematika po 1.1.2021
0 hodnotení

Dohoda o obchode a spolupráci medzi U a UK - predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie od 1.1.2021 Sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK Hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice,..

20.04.2021
Trnava
Colná problematika
Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím
0 hodnotení

Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím Základné pojmy a vysvetlenie ich významu Rozsah pôsobnosti kontroly Orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike Predkladanie..

22.04.2021
Trnava
Colná problematika
Colné zatriedenie a colná hodnota
0 hodnotení

Program seminára:   terminológia základné (národné a komunitárne) colné predpisy colné konanie od začiatku po ukončenie súvisiace colné režimy a colne schválené určenia metódy určovania..

27.04.2021
Trnava
Colná problematika
Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode
0 hodnotení

1. časť - Preferenčné systémy EÚ, získanie pôvodu, dôkazy, kumulácia, schválený vývozca • preferenčné systémy EÚ (zmluvné-dvojstranné/mnohostranné, jednostranné-nerecipročné) colná únia, zóna..

29.04.2021
Trnava
Colná problematika
Medzinárodné zasielateľstvo  a colná problematika
0 hodnotení

medzinárodný obchod a medzinárodné dohody (význam, formy, druhy a členenie dopravy, dohody A.T.P., RID, CITES, CMR T.I.R, A.T.A.), medzinárodný obchodný reťazec (členovia, postavenie, úlohy) ..

04.05.2021
Trnava
Zahraničný obchod
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana