Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
16.01.2024
Trnava
27.02.2024
Trnava
02.04.2024
Trnava
04.06.2024
Trnava
Trnava
Starohájska 9/B
C&D Services s.r.o.
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

 • medzinárodný obchod
  a medzinárodné dohody (význam, formy, druhy a členenie dopravy,
  dohody A.T.P., RID, CITES, CMR T.I.R, A.T.A.),
 • medzinárodný obchodný reťazec (členovia,
  postavenie, úlohy)
 • základné pojmy a činnosti
  v zasielateľstve (zasielateľstvo, zasielateľ, zasielateľská zmluva,
  príkazca, sprostredkovateľ prepravy, prepravca, dopravca, obstaranie prepravy)
 • dodacie podmienky INCOTERMS a činnosť
  zasielateľa (význam, rozdelenie, využitie v praxi, zodpovednosť kupujúceho
  a predávajúceho, prechod nákladov, rizík a vlastníckych práv, ich
  vplyv na kúpnu a následne na prepravnú a zasielateľskú zmluvu)
  • základné komunitárne a
   národné colné predpisy – súčasný legislatívny stav (význam
   a použitie v praxi, zmeny od 1..1.2018)
  • colné režimy (účel, druhy,
   príklady z praxe)
 • colná hodnota, zatriedenie a
  pôvod tovaru (stručný výklad a význam)
  • colné konanie – postavenie
   a úlohy zasielateľa (význam, začiatok, formality, práva a povinnosti
   zasielateľa, colného deklaranta/zástupcu, colný dlh)
  • zastupovanie v colnom
   konaní (význam, právna zodpovednosť, druhy a rozdiely)
  • schválený hospodársky
   subjekt (význam, druhy certifikátov, výhody, proces certifikácie)
  • diskusia.

Cieľ kurzu

Jednodňový seminár zameraný na základné a relevantné činnosti špeditéra v oblasti medzinárodného zasielateľstva a colnej problematiky. Poskytnúť účastníkom základné a relevantné informácie o zasielateľstve o jeho postavení a úlohe v medzinárodnom kontexte, vysvetliť dôležité činnosti špeditéra pri výkone jeho práce v colnej oblasti v pozícii colného zástupcu, poukázať na relevantné úlohy pri plnení  medzinárodných dodacích podmienok INCOTERMS, informovať o dôležitých právach a povinnostiach v procese colného konania s dôrazom na subjektívne a objektívne nedostatky a chyby z praxe, poukázať na zmeny v colných predpisoch po 1.1.2018.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä pre hospodárske subjekty (obchodné, logistické, prepravné a špedičné spoločnosti), ktoré obchodujú s tovarom alebo zabezpečujú zasielateľstvo so zahraničnými hospodárskymi subjektmi usadenými mimo EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, účtovníci, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, ktorí pripravujú podklady k colnému
konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod).

Odborný garant:

Bc. Igor Lebiedzik

Lektori:

Bc. Igor Lebiedzik

Osvedčenie:

ÁNO

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2023 - spravodajská povinnosť pre rok 2023
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...