Colné konanie pri dovoze a vývoze

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Colné konanie pri dovoze a vývoze
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
20.06.2023
Trnava
06.07.2023
Trnava
08.08.2023
Trnava
12.09.2023
Trnava
24.10.2023
Trnava
21.11.2023
Trnava
19.12.2023
Trnava
9:00 - 15:00 2 x 15 min. prestávka, prestávka na obed
Trnava
Starohájska 9/b
C&D Services s.r.o.
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov platných po 1.1.2021. Získané poznatky Vám pomôžu efektívne komunikovať s vašimi obchodnými partnermi, colným zástupcom, či colnými orgánmi priamo. Váš prehľad iste ocenia a získate si ich dôveru a vybudujete tak silnú pozíciu na trhu. Uplatnením správych postupov eliminujete možné riziká. 

Program seminára:

 • základné colné predpisy, dôležité zmeny,
  pôsobnosť colných predpisov 

 • základná colné pojmy a terminológia  

 • colné a daňové územia Európskej únie –
  vysvetlenie osobitostí

 • colné konanie od začiatku, cez jeho priebeh, až
  po ukončenie

 • voľný obeh / vývoz; sprievodné dokumenty a
  colné vyhlásenia   

 • osobitné colné režimy - informatívne

 • druhy dokladov v colnom konaní (účtovné,
  colné, prepravné, osvedčenia)

 • osobitosti colných konaní v závislosti od
  druhu dopravy

 • status tovaru / pôvod tovaru – vysvetlenie,
  rozdiely, uplatňovanie 

 • záruky – druhy, zníženie a oslobodenie

 • základy pôvodu tovaru a preferenčné opatrenia
  Európskej únie  

 • diskusia

Cieľ kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie.  Tieto sú potrebné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte dokonalú komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe.

Cieľová skupina

Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov tiež vhodné pre začínajúcich podnikateľov v zahraničnoim obchode.
Pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných,
výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v
dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre
manžérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colkným zástupcom, tiež pre
nákuopcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú
získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie
komunikovať pri vybavovaní zásielok.

Odborný garant:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.

Lektori:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i., Bc. Igor Lebiedzik

Osvedčenie:

ÁNO

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2023 - spravodajská povinnosť pre rok 2023
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...