Colné delikty a prevencia

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Colné delikty a prevencia
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Starohájska 9/B
C&D Services s.r.o.
9.00 - 15.00, s prestávkami na občerstvenie a obed, viac na https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/
Konanie možné na vyžiadanie alebo interne po dohode
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

 • Základné colné predpisy Únie / SR – súčasný legislatívny stav (význam, použitie v praxi, zmeny od 1.1.2024) 
 • Clná hodnota, zatriedenie, pôvod tovaru, netarifné opatrenia (stručný výklad a význam)
  • Colné konanie (význam, colné formality, práva a povinnosti colného deklaranta, colný dlh)
  • Zastupovanie v colnom konaní (význam, právna zodpovednosť, druhy a rozdiely)
  • Colný audit, kontrola po prepustení tovaru (výklad, rozdiely, právny stav vo veci dokazovania)
  • Schválený hospodársky subjekt (význam, proces certifikácie, výhody)
  • Colný priestupok a colný delikt (rozdiely, výklad, sankcie)
  • Rozdelenie skutkovej podstaty colného deliktu (druhy, výklad, príklady z praxe)
  • Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením nesprávnych údajov alebo neúplných údajov
  • Konanie vo veci porušenia colných predpisov (začatie, priebeh, dôkazy, ukončenie, opravné prostriedky)
  • Prevencia (nastavenie procesu odhaľovania a zabránenia nedostatkov)

Diskusia

Cieľ kurzu

jednodňový seminár zameraný na : oblasť porušenia colných predpisov právnických osôb, vymedzenie najčastejších prípadov colných deliktov, objasnenie ich skutkovej podstaty a správnej prevencie. Poskytnúť poskytnúť relevantné informácie o rizikách v procese colného konania, o subjektívnych a objektívnych nedostatkoch hospodárskych subjektov (ich colných deklarantov a zmluvných zástupcov) súvisiacich s colným deliktom, o možnostiach predchádzania negatívnemu stavu a vedieť ako správne nastaviť kontrolný systém.

Cieľová skupina

seminár je určený najmä hospodárskym subjektom, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú zasielané správy EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej správe oblasti, ktorí poskytujú podklady k colnému konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druhu C.

Odborný garant:

Bc. Igor Lebiedzik

Lektori:

Bc. Igor Lebiedzik

Osvedčenie:

ÁNO

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2023 - spravodajská povinnosť pre rok 2023
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...