Články: Pre študentov
O projekte

 

Študenti po maturite nemusia ukončenie štúdia hlásiť Sociálnej poisťovni

TASR
Autor článku
Foto: Raw Pixel
Študenti bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia viac nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. / Foto: Raw Pixel

Bratislava 30. mája 2019 (TASR) - Študenti bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP). Študent nemá voči poisťovni žiadne povinnosti ani v období medzi ukončením štúdia na strednej škole a začiatkom štúdia na vysokej škole, ani medzi jednotlivými stupňami vysokoškolského štúdia, resp. doktorandského štúdia.

 

Študent, teda žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie, a preto nemá voči SP počas celého štúdia nijaké prihlasovacie, oznamovacie a ani odvodové povinnosti. To znamená, že z dôvodu začiatku, ukončenia, prípadne prerušenia štúdia nemusí poisťovni nič oznamovať, ani platiť poistné.

 

"Ak teda absolvent školy zostane po ukončení štúdia nezamestnaný, nemá voči poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce, alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky. Takýto absolvent má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

 

Povinnosti študenta voči SP v ďalšom období potom závisia od toho, v akej životnej situácii sa po ukončení školy ocitne. Ak sa zamestná, povinnosti voči poisťovni bude za neho plniť jeho zamestnávateľ. Ak začne podnikať, budú jeho povinnosti závisieť od dosiahnutých príjmov z podnikania v nasledujúcom kalendárnom roku podľa daňového priznania tak, ako u všetkých ostatných živnostníkov a SZČO. Ak odíde pracovať do zahraničia, poistné si bude platiť v zahraničnej inštitúcii, nemusí to poisťovni nahlasovať.

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si stredoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru pre stredoškolákov a žiadna novinka ti neunikne.