Povinnosti študenta strednej školy po ukončení štúdia

Aj absolventi stredných škôl majú v určitých prípadoch povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona.
Aj absolventi stredných škôl majú v určitých prípadoch povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona. / Foto: Bigstock
Aktualizované 17.7.2018

 

O pár dní budú mnohí z vás oslavovať svoje úspešné ukončenie štúdia na strednej škole. Tí, ktorí budete pokračovať na vysokej škole, budete si môcť na chvíľu vydýchnuť. Tí, ktorí ste sa rozhodli vstúpiť na pracovný trh, budete sa musieť čo najskôr začať zaoberať hľadaním práce. Zmien, ktoré vás čakajú, bude určite mnoho, a preto si nezabudnite zistiť, aké povinnosti vám zároveň vyplývajú zo zákona.


Som prijatý na vysokú školu

Ak patríte medzi tých, ktorí budú pokračovať v štúdiu, zostávate naďalej poistencom štátu, a to aj počas prázdnin, kým nenastúpite na vysokú školu. Znamená to, že nie ste nikde povinní oznamovať svoje pokračovanie v štúdiu a ani platiť individuálne sociálne či zdravotné poistenie. Všetko za vás hradí štát.

Rodič má v takomto prípade naďalej nárok na prídavok na dieťa.


Neprijali ma na vysokú školu

Ak sa vám nepodarilo urobiť prijímacie pohovory  a v nastávajúcom školskom roku nebudete riadnym študentom žiadnej univerzity, máte pred sebou posledné bezstarostné prázdniny. Absolventom strednej školy štát umožňuje využiť svoje posledné prázdniny bez povinnosti platiť poistné do zdravotnej poisťovne. To znamená do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Študent zároveň nemá povinnosť oznámiť zdravotnej ani sociálnej poisťovni ukončenie svojho štúdia.

Rodič v tomto prípade poberá prídavok na dieťa až do 31. augusta a posledný augustový príspevok dostane v septembri. Tento septembrový termín sa rovnako vzťahuje aj na daňový bonus.


Maturita a nástup do práce

Ak ste si po ukončení štúdia našli prácu, váš zamestnávateľ oznámi túto skutočnosť zdravotnej poisťovni a hradí za vás tiež poistné.

Pokiaľ idete pracovať do zahraničia, ste povinní oznámiť túto zmenu zdravotnej poisťovni do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. Zároveň by ste mali na pobočku vrátiť váš zdravotný preukaz. Platiť zdravotné poistenie vám v takomto prípade vzniká v zahraničí, takže na Slovensku nič neuhrádzate.

Ak sa rozhodnete podnikať, ste povinní oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní od začiatku podnikania, že ste sa stali SZČO (samostatne zárobkovou činnou osobou). Preddavky SZČO uhrádzajú mesačne v minimálnej výške 63,84 €.


Po škole a bez práce

Po ukončení štúdia sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny hlásiť nemusíte. Zaradenie medzi uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľné. V období do 31. augusta za vás štát stále hradí poistné.

Od 1. septembra sa môžete do 7 dní evidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a v takom prípade bude za vás štát naďalej platiť poistné do zdravotnej poisťovne. Úrad práce oznámi zdravotnej poisťovni, že ste zaradení medzi uchádzačov o zamestnanie.

Evidovaný absolvent musí reagovať na ponuky práce, hľadať si zamestnanie, preukazovať to úradu pri pravidelných návštevách inak bude z evidencie striktne vyradený. Môže tiež využiť napríklad príspevok na absolventskú prax, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, vzdelávanie a prípravu pre trh práce, informačné a sprostredkovateľské služby či odborné poradenstvo.

Ak pozabudnete na evidenciu na Úrade práce, tak sa automaticky stávate „dobrovoľne nezamestnanou osobou,“ čo vás zaväzuje hradiť si poistné vo výške 63,84 € mesačne individuálne. Aj v tomto prípade ste však povinní do 9. septembra oznámiť zmenu vášho statusu v zdravotnej poisťovni.


Vašou evidenciou na Úrade práce rodičia automaticky prichádzajú o prídavky na dieťa.Zdroj: upsvar.sk, dovera.sk // Foto: Bigstock
Zdieľať na facebooku