Medzinárodný týždeň koučovania poukázal na nízke povedomie aj množstvo samozvaných profesionálov

Celosvetový rozmer podujatia poukázal aj na výzvy, ktorým profesionálny koučing na Slovensku aktuálne čelí.
Celosvetový rozmer podujatia poukázal aj na výzvy, ktorým profesionálny koučing na Slovensku aktuálne čelí. / Foto: Bigstock

27.5.2022 - Medzinárodný týždeň koučovania (ICW) prebehol aj na Slovensku. Týždeň od 16. do 22. mája, celosvetovo plný sprievodných aktivít zameraných na vzdelávanie verejnosti o hodnote práce s profesionálnym koučom a oceňovanie výsledkov a pokrokov dosiahnutých prostredníctvom procesu koučovania, ukázal, že Slovensko vo využívaní koučovania ešte nedosiahlo svetový štandard. Rozvoj komplikuje nízke povedomie o koučovaní, zamieňanie si koučovania s poradenstvom, resp. consultingom a pomerne veľké množstvo samozvaných “koučov”, ktorí svojou neskúsenosťou a nevzdelanosťou robia profesii zlé meno.

 

Prvý raz sa Medzinárodný týždeň koučovania uskutočnil v roku 1999, čo hovorí o dlhej medzinárodnej tradícii koučovania, ktoré sa na Slovensku len dostáva do povedomia verejnosti. „Počas ICW povzbudzujeme jednotlivcov a organizácie na celom svete, aby pochopili, skúmali, testovali a objavovali možnosti, ktoré koučing poskytuje prostredníctvom rôznych podujatí, ako sú semináre, webináre, konferencie, vzdelávacie workshopy o koučovaní, panelové diskusie, či verejné ukážky koučovania a bezplatné koučovacie stretnutia,“ približuje Peter Seemann z predsedníctva Slovenskej asociácie koučov (SAKo), ktorá sa na Slovensku aj tento rok aktívne zapojila do ICW. „O koučovaní sa dá hovoriť veľa, no až zážitok s profesionálom prinesie komplexnú predstavu o výnimočnosti tejto služby,” dodáva. 

 

Nízke povedomie medzi firmami aj jednotlivcami

Celosvetový rozmer podujatia poukázal aj na výzvy, ktorým profesionálny koučing na Slovensku aktuálne čelí. Medzi najväčšie patria nízke povedomie v očiach verejnosti, nepresná predstava o podstate a prínosoch profesionálneho koučingu a degradovanie profesie ľuďmi bez akreditovaného vzdelania. 

 

„Profesionálny koučing prináša benefity v pracovnom aj osobnom živote. Môže ísť o oblasti zefektívnenia riadenia, zvýšenia výkonnosti zamestnancov a tímov, či zlepšenie vzťahov na pracovisku aj v súkromí. K častým témam koučovania patria harmónia osobného a pracovného života, zlepšenie vodcovstva, zvýšenie efektívnosti dosahovania cieľov, nastoľovanie nových prospešných zvykov a odučenie sa tých neprospešných,” vysvetľuje Peter Seemann. 

 


„Základom je silná viera v potenciál klienta, ktorá prispieva k posilneniu sebavedomia, samostatnosti, motivácie dosahovať ciele a k prevzatiu zodpovednosti za svoj život. Kouč neradí a neodovzdáva vedomosti, ale aktivuje zdroje a riešenia v klientovi samotnom. Pracuje s tzv. mentálnou prípravou alebo postojom a odhodlaním,” dopĺňa Martina Magic z predsedníctva Slovenskej asociácie koučov. 

 

Odborníci bez akreditácie

Slovenská asociácia koučov upozorňuje, že za ostatných 20 rokov sa viacerí lektori, konzultanti, manažéri, či tréneri spontánne začali nazývať koučmi, hoci nemali akreditované vzdelanie v danej profesii. Problematické sú aj konzultačné spoločnosti zamerané na optimalizáciu výrobných procesov, ktoré často používajú pojem koučing spôsobom, ktorý je v rozpore s medzinárodne uznávanou definíciou. Profesionálny koučing je podľa Medzinárodnej federácie koučovania rovnocenný vzťah - partnerstvo v dialógu povzbudzujúcom myslenie, uvedomenie a tvorivosť, s cieľom maximalizácie osobného aj pracovného potenciálu. „Poradenstvo a consulting sú relevantné služby, no nesmú sa nazývať koučovaním, pretože pracujú odlišným spôsobom, čím výrazne skresľujú vnímanie profesionálneho koučingu. Napríklad členovia SAKo sú viazaní Etickým kódexom, z ktorého vyplýva nielen mlčanlivosť, ale aj ďalšie povinnosti, smerujúce k maximálnej ochrane koučovaných ľudí,” upozorňuje predsedníčka SAKo Zuzana Palková. 

 

 

Zdieľať na facebooku