Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA je partnerom európskeho projektu News

  Foto: Bigstock

Žilina 27. apríla (TASR) – Lepšie a cielenejšie vzdelávanie ľudí starších ako 45 rokov bude jedným z výsledkov projektu News, ktorý podporila Európska komisia a jeho partnerom je aj Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).
      

Ústav bude podľa jeho riaditeľky Lucie Hrebeňárovej lídrom v tvorbe metodiky, ktorá podporuje aplikáciu nástrojov posilňujúcich kritické myslenie vo výučbe informačno-komunikačných technológií, cudzích jazykov a mediálnej výchovy. "Projektové konzorcium tvorí sedem organizácií zo šiestich krajín, pričom každá z nich plní špecifickú úlohu na základe svojich odborných skúseností," uviedla Hrebeňárová.
      

Doplnila, že v úvode projektu sa uskutočnil prieskum potrieb v oblasti vzdelávania dospelých. "Za pomoci jeho výstupov bude v koordinácii Ústavu celoživotného vzdelávania vytvorená všeobecná metodológia. V záverečnej fáze riešenia projektu budú vo všetkých partnerských krajinách vyškolení lektori ďalšieho vzdelávania vo vytvorenej integrovanej metodike. Následne tak budú môcť školiť ďalších lektorov," vysvetlila riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA.
      

"Chceme, aby ľudia vedeli využívať kritické myslenie v každodenných situáciách. Aby sa opierali o dôveryhodné informácie, vytvárali si vlastný názor a vedeli ho vysloviť," povedal o projekte jeho riešiteľ Albert Kulla, vysokoškolský učiteľ odborného cudzieho jazyka a lektor vzdelávacieho programu "Seniorská škola žurnalistiky".
      

Ústav celoživotného vzdelávania je integrálnou súčasťou UNIZA. "Jeho dlhodobým cieľom je vytvárať a inovovať portfólio jazykového vzdelávania, odborných a záujmových programov. Tvorí ho sekcia ďalšieho vzdelávania (jazykové kurzy, univerzita tretieho veku, vzdelávanie vysokoškolských učiteľov) a sekcia cudzích jazykov, zabezpečujúca výučbu odborného cudzieho jazyka na šiestich fakultách UNIZA. Jednotlivé cieľové skupiny sú odlišné. Preto si vyžadujú diferencovaný prístup k tvorbe obsahu, voľbe metód výučby, tvorbe rozpočtu, výberu lektorov, administrácii, priebežnému i záverečnému hodnoteniu celého procesu vzdelávania. Obe sekcie sa navzájom dopĺňajú a tvoria kompaktný vzdelávací celok," uzavrela Hrebeňárová.

Zdieľať na facebooku