Cieľom národného projektu je dostupná predškolská príprava pre všetky deti

Národný projekt Škola otvorená všetkým myslí aj na predškolákov.
Národný projekt Škola otvorená všetkým myslí aj na predškolákov. / Foto: Bigstock

Bratislava 10. novembra (TASR) – Cieľom Národného projektu Škola otvorená všetkým je ukázať, že rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu by mal byť pre každého, týka sa to aj predškolskej prípravy.

 

Projekt je zameraný aj na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia či deti z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré z rôznych dôvodov materskú školu nenavštevujú. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe. 

 

"Materská škola ponúka deťom širší záber pre rozvoj, čo sa týka zručností, vedomostí či kultúrno-hygienických návykov. To je veľké plus predovšetkým pre deti z málo podnetného prostredia rómskych komunít," povedala Alena Vrábľová, garantka projektu v materských školách. Ako doplnila, stále je však veľký počet detí, ktoré sa z rôznych dôvodov do materskej školy nedostanú. "Či už je to zlá ekonomická situácia rodiny, vzdialenosť školy od miesta bydliska, či nedostatočné kapacity materských škôl," dodala s tým, že chýbajúca predškolská príprava po príchode do základnej školy tak ohrozuje šance dieťaťa na jej úspešné zvládnutie.

 

Riešenie, ktoré pre tieto deti mimo vzdelávacieho systému projekt ponúka, je neformálne vzdelávanie. Zastrešujú ho kvalifikované učiteľky materských škôl spolu s pedagogickými asistentmi. O progres detí sa starajú aj odborní zamestnanci, ktorí pre ne vypracujú vhodné stimulačné programy.

 

Jednou z aktivít projektu v tomto smere bola v letnom období napríklad tzv. letná škola, na ktorej sa zúčastnilo 56 detí. "Deti sa mali možnosť prispôsobiť novému režimu a pravidlám, s ktorými sa pri nástupe do prvého ročníka stretnú," povedala sociálna pedagogička zo Základnej školy s materskou školou v Závadke nad Hronom Lucia Pavlove. Letná škola sa nezameriavala len na deti, ale aj na rodičov z rómskych komunít. "Mnohí z nich uznali, že pripravenosť ich detí na školu je nedostatočná a tiež zvažovali prihlásiť svoje dieťa do materskej školy," doplnila.

 

Neformálne vzdelávanie nemôže nahradiť pravidelnú návštevu materskej školy, ale ponúka deťom možnosť získať aspoň základné kompetencie potrebné na vstup do primárneho vzdelávania. Podľa projektu deti, ktoré prešli neformálnym vzdelávaním a zúčastnili sa na letnej škole, mali na začiatku tohto školského roka v porovnaní s nezaškolenými vrstovníkmi výhodu. "Mali väčšiu slovnú zásobu, vedeli sa samy prezuť, obliecť, umyť, ísť na toaletu, nerobilo im problém ostať bez rodičov či nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými," vyzdvihla triedna učiteľka súčasných prvákov v Závadke nad Hronom Kveta Tomčíková. Zároveň potvrdila, že tieto deti mali väčšiu chuť sa učiť, riešiť úlohy a lepšie sa sústredili.

 

Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), trvať bude do novembra 2019. Na jeho realizáciu bolo z Európskeho sociálneho fondu vyčlenených takmer 30 miliónov eur.

Zdieľať na facebooku