Nový predmet životológia má mladú generáciu pripraviť na reálny život

Zdroj: zviotologia.sk
Životológia je akreditovaný ročný vzdelávací program "šitý na mieru" pre študentov 1.a 2. ročníkov stredných škôl. / Zdroj: zviotologia.sk

Trenčín 17. januára (TASR) – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne je jedinou školou v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) a jednou z piatich škôl na Slovensku, kde sa v tomto školskom roku začal vyučovať nový predmet životológia. Hodiny sú špecifické nielen svojím obsahom, ale aj formou. Narúša tradičné postavenie učiteľa pred katedrou a žiakov za lavicami. Vyučovanie prebieha v kruhu a sprievodcami na hodine nie sú učitelia z učiteľského zboru, ale certifikovaní mentori.
Podľa autorky projektu Heniky Holúbekovej v rodinách, ako aj v školách, chýbajú programy osobnostnej a sociálnej výchovy. "Mladí ľudia preto veľakrát pri dospievaní vstupujú do života vyučení, ale nepripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – nevedia efektívne komunikovať, nevedia zdravo zvládať a riešiť konflikty či problémy, nemajú zručnosti, ako si riadiť svoj život, svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby," uviedla Holúbeková.
Medzi štyri oblasti osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja, ktoré sú zahrnuté v životológii, podľa nej patria vnútroveda, ktorá sa zameriava na osobnostný rozvoj, vzťahológia zameraná na sociálny rozvoj, kariéristika zameraná na nastavenie budúceho profesionálneho života študentov a zdravie, ktoré sa prelína všetkými oblasťami života. Nevyhýba sa ani témam ako sex, drogy a alkohol.
Tento rok sa životológia vyučuje v piatich školách – v Pezinku, Trenčíne, Snine, Galante a Senici. V Trenčíne sa do projektu zapojili tri prvácke triedy. Súčasťou práce mentorov je aj neustále získavať spätnú väzbu od študentov. Hodiny sa nesú v znamení tém, ktoré momentálne študentov zaujímajú alebo trápia. A podľa toho sa hodiny upravujú. Študenti, ktorí majú možnosť tieto hodiny absolvovať, ich hodnotia ako veľmi prospešné, zábavné a praktické.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku