Nový predmet životológia má mladú generáciu pripraviť na reálny život

Životológia je akreditovaný ročný vzdelávací program \"šitý na mieru\" pre študentov 1.a 2. ročníkov stredných škôl.
Životológia je akreditovaný ročný vzdelávací program "šitý na mieru" pre študentov 1.a 2. ročníkov stredných škôl. / Zdroj: zviotologia.sk

Trenčín 17. januára (TASR) – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne je jedinou školou v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) a jednou z piatich škôl na Slovensku, kde sa v tomto školskom roku začal vyučovať nový predmet životológia. Hodiny sú špecifické nielen svojím obsahom, ale aj formou. Narúša tradičné postavenie učiteľa pred katedrou a žiakov za lavicami. Vyučovanie prebieha v kruhu a sprievodcami na hodine nie sú učitelia z učiteľského zboru, ale certifikovaní mentori.
Podľa autorky projektu Heniky Holúbekovej v rodinách, ako aj v školách, chýbajú programy osobnostnej a sociálnej výchovy. "Mladí ľudia preto veľakrát pri dospievaní vstupujú do života vyučení, ale nepripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – nevedia efektívne komunikovať, nevedia zdravo zvládať a riešiť konflikty či problémy, nemajú zručnosti, ako si riadiť svoj život, svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby," uviedla Holúbeková.
Medzi štyri oblasti osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja, ktoré sú zahrnuté v životológii, podľa nej patria vnútroveda, ktorá sa zameriava na osobnostný rozvoj, vzťahológia zameraná na sociálny rozvoj, kariéristika zameraná na nastavenie budúceho profesionálneho života študentov a zdravie, ktoré sa prelína všetkými oblasťami života. Nevyhýba sa ani témam ako sex, drogy a alkohol.
Tento rok sa životológia vyučuje v piatich školách – v Pezinku, Trenčíne, Snine, Galante a Senici. V Trenčíne sa do projektu zapojili tri prvácke triedy. Súčasťou práce mentorov je aj neustále získavať spätnú väzbu od študentov. Hodiny sa nesú v znamení tém, ktoré momentálne študentov zaujímajú alebo trápia. A podľa toho sa hodiny upravujú. Študenti, ktorí majú možnosť tieto hodiny absolvovať, ich hodnotia ako veľmi prospešné, zábavné a praktické.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku