Lepšie školstvo

Vzdelávací program Životológia pomáha mladým ľahšie vstúpiť do života

Jedným z projektov, ktoré pomáhajú zlepšovať slovenské školstvo je aj vzdelávací program Životológia.

Nový predmet životológia má mladú generáciu pripraviť na reálny život

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne je jedinou školou v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) a jednou z piatich škôl na Slovensku, kde sa v tomto školskom roku začal vyučovať nový predmet životológia.

Stredoškoláci sa pridávajú k boju za lepšie vzdelávanie. Spustili petíciu

Študenti stredných škôl chcú hovoriť o tom, čo nefunguje v školách. Rozhodli sa verejne začať riešiť, že ani v ich prípade nefunguje vo vzdelávaní všetko tak, ako má.