Články: Pre študentov
O projekte

 

Nové pravidlá budú platiť od stredy, čaká nás prísnejší zákaz vychádzania aj povinné respirátory

Redakcia
Autor článku
Foto: Bigstock
Vláda po troch dňoch rokovaní zverejnila nové uznesenie s novými pravidlami, ktoré majú zlepšiť kritickú epidemiologickú situáciu na Slovensku.   / Foto: Bigstock

28.2.2021 - Vláda po troch dňoch rokovaní zverejnila nové uznesenie s novými pravidlami, ktoré majú zlepšiť kritickú epidemiologickú situáciu na Slovensku.  Nové prísnejšie pravidlá pri zákaze pohybu budú platiť od stredy 3. marca. Ich nasadenie sa očakáva zatiaľ na 3 týždne. Ak sa situácia nezlepší, sprísnia sa.

 

Školy a škôlky budú pre väčšinu detí zatvorené. Prezenčne sa budú môcť učiť len predškoláci a žiaci prvého stupňa, ktorých rodičia musia chodiť fyzicky do práce a nemôžu vykonávať prácu z domu.

 

Nové pravidlá zavádzajú aj prísnejší zákaz vychádzania. V čase od 20.00 do 1.00 hodiny bude možné opustiť domácnosť len v prípade, že cestujete za prácou alebo na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

 

Poslanci zrušili výnimku, že pozitívni mohli nakupovať v obchodoch. Po novom môžu ísť len do lekárne alebo k lekárovi.

 

Cestovanie do prírody mimo okresu nebude možné. Špeciálny prípad výnimky predstavujú len dve najväčšie mestá - Bratislava a Košice. Za okres Bratislavy sa po novom považuje celý Bratislavský kraj. Za okres Košíc sa považujú všetky košické okresy a Košice okolie.

 

V prípade, že budete chcieť ísť do prírody, test bude potrebný v čiernych okresoch a nesmie byť starší ako sedem dní. Požadovať sa bude od ľudí vo veku od 15 do 65 rokov.

 

Pokiaľ sa situácia nezlepší do 21. marca, ďalším krokom bude zavedenie ďalších opatrení v podobe tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenia výroby v podnikoch a tiež zatvorenia krajiny. Zatiaľ nie je špecifikované, pri akom stave krajiny, teda počte nakazených či hospitalizovaných by dané opatrenia vláda zaviedla.

 

Vláda odobrila celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie covidu.


Opatrenie 1: Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

 • zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti
 • zvýšiť kompenzácie výpadku príjmu s cieľom zlepšiť dodržiavanie opatrení, napríklad zvýšiť výšku a dostupnosť pandemickej PN a OČR
 • zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení výrazne
 • zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi policajného zboru nasadiť maximálny počet príslušníkov ozbrojených síl na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení
 • vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi mestskej polície
 • zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov
 • vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni

 

Opatrenie 2: Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

 • pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie
 • pre všeobecných lekárov aktualizovať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19
 • umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC
 • požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti lekárov prvého kontaktu zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára
 • upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a prítomnosti SARS-CoV2-špecifických protilátok
 • vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi
 • podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie

 

Opatrenie 3: Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

 • zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a 
 • od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú rúško)
 • dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta

 

Opatrenie 4: Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

 • zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná
 • vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia
 • zabezpečiť kompenzácie ekonomického dopadu opatrení na zamestnávateľov na dobu obmedzenia činnosti a/alebo uzatvorenia
 • zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • školy a škôlky sa zatvoria, prezenčne sa budú môcť ostať učiť len predškoláci a žiaci prvého stupňa, ktorých rodičia musia chodiť fyzicky do práce

 

Opatrenie 5: Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

 • zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku
 • umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie vhodných, vopred validovaných testov
 • distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať RT-qPCR testom

 

Opatrenie 6: Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

 • zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel (vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne
 • zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s možnosťou vychádzok v rámci kraja a v prípade obyvateľov mesta Košice s možnosťou vychádzok aj do okresu Košice okolie. obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00, v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie

 

Opatrenie 7: Sprísnenie hraničného režimu

 • sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica
 • zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín (najlepšie s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode) a zachovať platnosť ostatných podmienok hraničného režimu
 • zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI)
 • po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou

 

Opatrenie 8: Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

 • urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu testovania a cieľových skupín
 • zacieliť testovanie na osoby s príznakmi, na osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách (napr. pracoviská, školy, atď)
 • urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia
 • raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov

 

Opatrenie 9: Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

 • čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v praxi v zahraničí
 • aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami

 

Opatrenie 10: Zlepšenie komunikácie

 • zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia
 • v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení na základe indikátorov:
  • pokles mobility (podľa údajov z Google, Apple, Waze),
  • pokles % pozitivity PCR testov,
  • pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,
  • záchyt výskytu nových variantov/mutácií.

 


Čítajte viac o téme: Koronavírus
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.