Projekt Rodina a práca: Zamestnávatelia už môžu žiadať o príspevky na mzdy matiek

  

Mnohé výskumy dokazujú, že prítomnosť matky po narodení dieťaťa má nenahraditeľný vplyv na zdravý psychický i fyzický vývoj dieťaťa. Čo však po období, ktoré matky obetovali dobrému štartu svojich detí?  Život ide ďalej, ale nie tak, ako by si rodiny predstavovali. Stále viac matiek naráža na problém, ako si po materskej dovolenke nájsť zamestnanie a zladiť rodinu i prácu. Na jednej strane, spoločnosť i výskumy realizované po celom svete tlačia na matky, aby venovali väčšiu pozornosť výchove svojich detí a na druhej strane sa pôrodom detí vystavujú riziku, že si po mnohé ďalšie roky nenájdu prácu. Pre zamestnávateľov sa stávajú rizikovou skupinou. Ako ďalej, aby mladé rodiny nepadali príchodom detí na finančné dno?

 

Projekt Rodina a práca by mohol matkám pomôcť nájsť si prácu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nedávno predstavilo projekt, ktorý má pomôcť matkám s deťmi do 10 rokov nájsť si zamestnanie. Cieľom projektu je zosúladenie pracovného a rodinného života žien. Štát na to vyčlenil takmer 23 miliónov eur z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci projektu môžu zamestnávatelia dostať príspevok nielen na nové pracovné miesta, ale aj na mzdy zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po rodičovskej dovolenke a majú záujem o flexibilný pracovný čas. Tieto finančné prostriedky bude možné čerpať len do konca roka 2015. Minister Ján Richter zároveň dodal, že očakávajú veľký záujem zamestnávateľov o túto formu podpory a sú preto pripravení nadviazať na tento projekt ďalším projektom z nového operačného programu Ľudské zdroje.

 

Prilepšiť si môžu aj firemné škôlky a detské kútiky

Zo spomínaného rozpočtu budú môcť o podporu požiadať aj prevádzkovatelia predškolských zariadení, ktoré sú vytvorené priamo zamestnávateľmi alebo spolupracujúcimi organizáciami. Preplatené budú náklady celkovej ceny práce vychovávateľky či vychovávateľa, najviac však vo výške celkovej ceny práce vypočítanej z mediánu mesačnej hrubej mzdy na tejto pracovnej pozícii ( ide o cca 700 eur hrubej mzdy).

 

 

 

 

Kto, kedy a ako môže žiadať o finančné príspevky?

 

Kto môže žiadať o poskytnutie finančného príspevku?

Táto podpora je určená pre všetkých zamestnávateľov, malých aj stredných podnikateľov i samostatne zárobkovo činné osoby s výnimkou Bratislavského kraja. Jedna firma môže dostať príspevok maximálne na 10 mamičiek. 

 

Na akých zamestnancov sa príspevky vzťahujú?

Žiadať môžete o príspevky na novovytvorené pracovné miesta, ale aj na zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce.

Môže ísť o matku s deťmi v predškolskom veku a v školskom veku do 10 rokov, ale i o otcov s rodičovskými povinnosťami na rodičovskej dovolenke.

Detailné informácie pre zamestnávateľov o podpore flexibilných foriem práce nájdete TU.

 

Koľko eur reálne môže zamestnávateľ získať?

Výška pomoci závisí od veku dieťaťa zamestnanca. Najvyššia je určená matkám s deťmi do 6 rokov. Predstavuje až 90% z celkovej ceny práce.

 

Výška podpory na mzdy matiek

 

a) pre cieľovú skupinu 1. a 2. - 90% CCP vypočítanej z mediánu hrubej mzdy v SR z Karty zamestnania danej pracovnej pozície uverejnenej na www.istp.sk, na ktorú je zamestnankyňa zaradená,

b) pre cieľovú skupinu 3. - 50% CCP vypočítanej z mediánu hrubej mzdy v SR z Karty zamestnania danej pracovnej pozície uverejnenej na www.istp.sk, na ktorú je zamestnankyňa zaradená.

 

Od kedy a dokedy možno podávať žiadosti?

Od 19.2.2015 do 31.7.2015 je možné podávať žiadosti o finančné príspevky alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

 

Ako sa možno do výzvy zapojiť?

Všetky potrebné dokumenty k žiadosti o príspevok nájdete  TU.

 

Príklad príspevok na mzdy matiek

 


Zdroj: iazasi.gov.sk, employment.gov.sk

Čítajte viac o téme: Peniaze
Zdieľať na facebooku