Mať vysokoškolský titul nie je najdôležitejším faktorom pri hľadaní práce a ohodnotení v nej

Napriek tomu, že často sú absolventi univerzít platení lepšie ako ľudia so stredoškolským vzdelaním, nie je to iba vďaka tomu, že majú titul z vysokej školy.
Napriek tomu, že často sú absolventi univerzít platení lepšie ako ľudia so stredoškolským vzdelaním, nie je to iba vďaka tomu, že majú titul z vysokej školy. / Foto: Bigstock

Napriek tomu, že často sú absolventi univerzít platení lepšie ako ľudia so stredoškolským vzdelaním, nie je to iba vďaka tomu, že majú titul z nejakej vysokej školy. Čo je pri hľadaní práce dôležité?

 

Na mnohé univerzity, najmä v zahraničí, je tlak, aby dokázali naučiť viac za peniaze, ktoré študenti platia. Sam Gyimah je od roku 2018 britským ministrom školstva a chce, aby absolventi mali lepší prístup na trh práce po ukončení školy nezávisle od toho, aký odbor sa rozhodnú študovať. Študenti by teda videli už pri rozhodovaní sa, na akú vysokú školu ísť, či sa im ich rozhodnutie vyplatí aj z dlhodobého hľadiska alebo nie.

 

Podľa názoru britskej vlády pomôžu ocenenia na úrovni predmetov, podrobné informácie o prospektoch zamestnania sa a rebríčky výkonu, ktoré by pomohli odhaliť rozdiely v kvalite učenia, čím by pomohli študentom spraviť lepšie rozhodnutie pri výbere univerzity. Tento názor je však veľmi kritizovaný. Univerzita sama o sebe nie je zodpovedná za budúcnosť jej žiakov.

 

Toto rozhodnutie prišlo na základe predpokladu, že zamestnanie záleží na tom, ako sa študenti v škole učia a čo sa učia. Ešte stále existuje v spoločnosti predpoklad, ktorý tvrdí, že lepšie vzdelaní ľudia sú tí, ktorých pokročilé schopnosti získané na univerzitách by mali mať na trhu práce lepšie podmienky a vyššie platy v zamestnaní. Takže pokiaľ si absolventi nedokážu nájsť vhodnú prácu, alebo sú slabo zaplatení, niečo musí byť nesprávne, ako ich vyučovali profesori na univerzitách.

 

Je vzdelanie kľúčom ku všetkému?

Predpoklad, že univerzita je zodpovedná za to, ako sa darí žiakom na trhu práce, nie je ničím novým. Najmä posledné dve storočia sa prestíž vzdelávania meria podľa toho, nakoľko sú jej absolventi schopní zamestnať sa. Existuje aj niečo také, ako je "prémiový absolvent". Takto sa označujú absolventi, ktorí majú v priemere vyššie platy ako ostatní rovesníci. Väčšinou sú to absolventi medicíny, matematiky či ekonómie, a takisto aj tí, ktorí študovali na prestížnejších univerzitách, ako napríklad Russel Group univerzity vo Veľkej Británii. Okrem lepšieho platu pracujú títo absolventi aj na lepších pozíciách, ktoré si vyžadujú vyššiu odbornosť.

 

Aká je rola vzdelania v práci?

Výskum v sociálnych vedách naznačuje, že "prémiový absolvent" sa nestáva absolvent vďaka tomu, čo sa v škole naučil. Ekonómovia sa snažili zmerať čistý efekt vzdelávania, čo je ťažké, avšak po zvážení inteligencie a ostatných faktorov, sa vplyv "prémiového absolventa" výrazne znížil. Faktom je, že zamestnávatelia si vyberajú svojich zamestnancov podľa viacerých faktorov, než len na základe schopností, ktoré si absolventi vyvinuli počas štúdia na univerzite. Záleží aj na osobnosti človeka, pracovných skúsenostiach, sieti kontaktov, kultúrnej charakteristike a schopností, ktoré si človek vyvinul mimo univerzity. Pravdou ale je, že mnohé dobre platené sektory sú takmer uzatvorené pre tých, ktorí nemajú ukončenú vysokú školu.

 

Jedna z nedávnych štúdií sa bližšie pozrela na štyri zamestnania, ktoré sa bežne vnímajú ako typické kariéry absolventov univerzít, a to je laboratórny vedec, softwérový inžinier, finančný analytik a redaktor. Zistilo sa, že v týchto zamestnaniach na vysokoškolskom vzdelaní až tak nezáleží.

 

Výsledky absolventov

Na kvalifikácii stále záleží pri určitých povolaniach, avšak vzdelanie nie je všetko. Napriek tomu, že väčšina kvalifikovaných zamestnaní je platená lepšie, neznamená to, že je to dôsledkom univerzitného vzdelania. To, že absolventi niektorých odborov sú platení lepšie ako absolventi iných odborov, nie je výsledkom toho, čo študovali, ale toho, ako prácu vykonávajú. Univerzity sami o sebe nie sú zodpovedné za finančné ohodnotenie svojich absolventov.

 


Zdroj: theconversation.com

Zdieľať na facebooku