Zdravé stravovanie

Prihláste aj vašu školu do súťaže o Kaufland Krúžky varenia

Hľadá sa 25 základných škôl, ktoré disponujú funkčnou kuchynkou i ochotným pedagógom, ktorý prejde zaškolením a celý krúžok povedie. Ak tá „vaša“ spĺňa tieto podmienky, stačí už len vyplniť prihlášku a poslať ju najneskôr 30. apríla 2024 na príslušnú adresu.