STU v Bratislave udelila granty mladým vedcom zo svojich fakúlt

MVýskumy madých vedcov podporili aj finančne.
MVýskumy madých vedcov podporili aj finančne. / Foto: STU

Bratislava 2. mája (TASR) – Mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave si v stredu prevzali granty vo výške 1000 eur pre svoje výskumy. Najsilnejšie zastúpenie medzi podporenými mladými bádateľmi v rámci dotačného programu Podpora mladých výskumníkov 2018 mali reprezentanti Stavebnej fakulty (SvF) a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).
"Študenti FCHPT môžu príspevok využiť na experimenty smerujúce k využitiu patentovaných bioplastov. Budú skúmať ich využitie v oblasti tkanivového inžinierstva, ale aj pri 3D tlači. Takisto pri testovaní rôznych foriem degradácie mikroplastov i v súvislosti so silne rezonujúcou témou súčasnosti - prítomnosť mikroplastov v pitnej aj povrchovej vode," informovala manažérka pre komunikáciu Andrea Settey Hajdúchová.
Študenti SvF sa zasa zamerajú napr. na výskum vnútornej klímy, ale aj na pohodu chodcov a ich ochranu pred vetrom v mestskej zástavbe. "To skúmajú vo veternom tuneli a navrhujú úpravy tvarov budov a stavebných konštrukcií, ktoré môžu prispieť k pohode chodcov," spresnila Hajdúchová.
Medzi podporenými projektmi je takisto výskum zameraný na potenciál rozvoja malých a stredných miest na Dunaji či možnosti využitia sociálnych médií v participatívnej plánovacej kultúre. Granty prispejú aj k získaniu poznatkov vo výskume využitia behaviorálnej biometrie, na ktorú sa zamerali študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Na využitie neurónových sieti v diagnostike a liečbe aterosklerózy sa zase zameriavajú študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky STU budú hľadať cestu k vyššej účinnosti LED osvetlenia na báze organických materiálov. Budú tiež vyvíjať nové parametre na posúdenie bezpečnosti hlbinných úložísk vyhoreného jadrového paliva. Podľa rektora STU Roberta Redhammera je univerzitný grantový program pre mladých "školou" písania úspešných projektov. "Budem rád, ak sa riešitelia budú postupne uchádzať o národné a medzinárodné granty a nadväzovať kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí," uviedol rektor.
Na grantový program Podpora mladých výskumníkov nadväzuje na pôde STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku