UMB získala grant 25.000 amerických dolárov na vedu a výskum

Univerzita Mateja Bela získala od IBM grant vo výške 25.000 amerických dolárov.
Univerzita Mateja Bela získala od IBM grant vo výške 25.000 amerických dolárov. / Zdroj: UMB

Banská Bystrica 20. októbra (TASR) – Spoločnosť IBM sa zapája ešte intenzívnejšie do vedy a výskumu na slovenských univerzitách. Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici pridelila grant vo výške 25.000 amerických dolárov. Jeho cieľom je rozvoj výskumu s využitím najmodernejších Watson technológií. TASR o tom v piatok informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.
Podľa nej cieľom výskumu, ktorý sa bude realizovať na základe grantu, je navrhnúť spôsoby využitia kognitívnych systémov a pripraviť k téme vzdelávacie aktivity a materiály. Riešenie projektu má trvať tri roky. Výskum bude prebiehať na pôde Centra excelentnosti pre krízové riadenie, ktoré je súčasťou Katedry bezpečnostných štúdií UMB.
"Medzi výskumné témy patrí aplikácia kognitívnych analýz v kybernetickom priestore na predvídanie a odhaľovanie reálnych bezpečnostných hrozieb, ako sú občianske nepokoje, manipulácie obyvateľstva a podobne. Súčasťou riešiteľských postupov výskumu bude okrem iného aj aplikácia pokročilých štatistických algoritmov, analýza sociálnych sietí či aplikácia behaviorálnej a obsahovej analýzy s využitím kognitívnych IBM Watson riešení," priblížil vedúci riešiteľ výskumu Karol Fabián z Katedry bezpečnostných štúdií. Do výskumu sa zapojí deväť pracovníkov a doktorandov banskobystrickej univerzity.
"Spoločnosť IBM sa dlhodobo podieľa na zlepšovaní kvality vysokoškolského štúdia na Slovensku aktívnou participáciou na vzdelávaní, ako i podporou vo forme rôznych grantov. V rámci našej spolupráce s UMB sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na rozvoj kognitívnych systémov, ktoré by mohli byť nasadené v kybernetickom priestore pri predpokladanom vzniku občianskych nepokojov či ako nástroje na predchádzanie teroristickým útokom," dodala generálna riaditeľka IBM Česká republika a Slovensko Zuzana Kocmaníková.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve, Granty
Zdieľať na facebooku