Zneužívanie detí

Verbálne i telesné zneužívanie detí zanecháva hlboké stopy. Odborníci priblížili jeho následky

Podľa údajov UNICEF-u je na svete viac ako 56 miliónov detí vystavených násilnému správaniu v rodine. Na základe štatistík je v Strednej Európe obeťou fyzického násilia až 21 % detí, čiže každé piate dieťa. Aké následky zanecháva na deťoch?