Články: Pre študentov
O projekte

Rodičovská autorita

Spôsoby, ktorými sa dospelí snažia získať autoritu

Spôsoby, ktorými sa dospelí snažia získať autoritu


Možno povedať, že autoritu si u detí môže získať každý rodič a vychovávateľ, keď sa o to usiluje a počína si tak, ako to podmienky pre získanie autority vyžadujú. Čítaj ďalej