Básne

Básničky a riekanky na Mikuláša

Pripravujete sa už na Mikuláša? Pozrite si výber krátkych najobľúbenejších básničiek pre najmenších.

Zvítanie

Jedno nezabudnuteľné, neobyčajné stretnutie, ktoré mení životy.

Vianočná koleda pre mamu

Detské Vianoce sú tie najkrajšie vtedy, keď cítia, že ste naozaj s nimi.

Odpusť mi, maminka

Občas sme nároční na deti viac, ako by sme mali byť.

Prvé ráno

Sú dni, na ktoré sa nezabúda. Sú rána, ktoré plynú úplne inak.