To dá rozum

M. Kubánová: Myslíme si, že mladí Slováci vedia po anglicky a vyznajú sa dobre v informačných technológiách. Nie je to celkom tak

Vo všeobecnosti si dnes myslíme, že mladí ľudia nemajú problém s technológiami a dohovoria sa už vďaka angličtine kdekoľvek. Prieskumy však ukazujú, že mladí Slováci tom tak dobre nie sú.