Zahraničné školské systémy

Dánsky systém vzdelávania dospelých nás môže v mnohom inšpirovať

Dánske kráľovstvo patrí k štátom s najrozvinutejším systémom celoživotného vzdelávania v Európe.