Výsledky externej časti MATURITY 2015

Maturity 2015

 

Spolu 46 583 maturantov písalo od 17. do 20. marca 2015 testy z vyučovacích jazykov a matematiky. Na niektorých školách žiaci vypĺňali testy elektronickou formou, vybraným 3 495 žiakom ponúklo túto možnosť 176 škôl.

 

Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku zapojilo 726 stredných škôl, z toho bolo 656 s vyučovacím jazykom slovenským, 40 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 29 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka, gymnazisti si povinne volili vyššiu úroveň obťažnosti – B2. Žiaci si mohli vybrať matematiku ako voliteľný, alebo ako dobrovoľný predmet, test si napísalo spolu 6 666 žiakov.


Slovenský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť testu: 52,3 %.Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (66,1 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (44,8 %). Úspešnosť nižšiu, alebo rovnú 33 % dosiahlo 6 747 žiakov (15,41 %).

 

Matematika

Priemerná úspešnosť testu: 45,7 %. Maturitu z matematiky si vybralo 14,3 % všetkých maturantov, z toho bolo 72,7 % žiakov gymnázií a 27,3 % žiakov stredných odborných škôl.
Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % v riadnom a náhradnom termíne dosiahlo 1 193 žiakov (17,9 %). Z tohto počtu bolo 407 žiakov gymnázií a 786 žiakov stredných odborných škôl. Z počtu 407 žiakov gymnázií si 389 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet, to znamená, že títo žiaci musia opakovať maturitnú skúšku z matematiky, ak chcú byť úspešní.
 

Anglický jazyk 
Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola 68,2 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 51,4 %. 

 

Nemecký jazyk
Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 bola 53,8 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 39,6 %. 
 

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky v riadnom či náhradnom termíne, môžu využiť opravný termín. Naplánovaný je v čase v čase 3. – 8. septembra 2015.


Zdroj: minedu.sk // Foto: Bigstock

 

Zdieľať na facebooku