Občianske spolunažívanie na Slovensku: Nová publikácia IVO pre študentov

Inštitút pre verejné otázky (IVO) vydal publikáciu Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie.
Inštitút pre verejné otázky (IVO) vydal publikáciu Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie. / Foto: Unsplash

Inštitút pre verejné otázky (IVO) vydal publikáciu Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie. Zámerom tejto publikácie je priblížiť mladým čitateľom a čitateľkám širšie spoločensko-politické, historické a ideové súvislosti občianskeho spolunažívania. Je to osvetovo-vzdelávacia príručka vo formáte heslára. Obsahuje 30 vybraných pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

 

Kniha bola distribuovaná na dvesto stredných škôl na Slovensku a do 50-tich knižníc a práca s ňou je súčasťou diskusií expertov a expertiek IVO na stredných školách v rámci projektu o občianskom spolunažívaní v období september – november 2019.

 

Zámerom vydania publikácie je pomôcť čitateľkám a čitateľom lepšie si uvedomiť prednosti života v spoločnosti založenej na občianskom zmieri, vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a solidarite.

 

Publikácia vo formáte pdf a ďalšie materiály k téme občianskeho spolunažívania sú voľne dostupné na webstránke spolunazivanie.sk.

Zdieľať na facebooku