Spúšťa sa nová vlna dobrovoľníckych príležitostí pre profesionálov

  

Nezisková organizácia LEAF spúšťa ďalšiu vlnu expertných dobrovoľníckych príležitostí. Medzi necelou päťdesiatkou pozícií v 27 neziskových organizáciách nájdu záujemcovia príležitosť pomôcť s komunikáciou a PR stratégiou, finančným manažmentom, IT, kreatívou, právom, marketingom či s vedením tímu alebo projektu. Príležitosti boli vyberané nielen podľa prínosu činnosti organizácie na spoločnosť, ale aj s dôrazom na kvalitu jej procesov a výstupov.

„Zaregistrovali sme zvýšený záujem o tento program  zo strany neziskových organizácií, čo zrejme súvisí aj s pozitívnymi skúsenosťami s dobrovoľníkmi z minulého roku. Oboje nám hovorí, že tento typ programu má zmysel robiť,“ hovorí Andrea Smolková z LEAF, ktorá má program expertného dobrovoľníctva na starosti. Program je koncipovaný tak, aby z neho benefitovali všetky zúčastnené strany, t.j. nielen nezisková organizácia a dobrovoľník, ale aj firma, v ktorej dobrovoľník pracuje. Zapojenie sa do expertného dobrovoľníctva môže byť pre firmu súčasťou programu rozvoja zamestnancov či úsilia v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Program je určený pre mladých profesionálov, ktorí cítia potrebu pomôcť svojimi vedomosťami a schopnosťami dobrej veci a ktorí majú aspoň tri roky pracovných skúseností. Katalóg všetkých príležitostí a prihlasovací formulár je k dispozícii na stránke www.leaf.sk/dobrovolnictvo. Prihlasovanie je možné do 31. marca 2014.

Jednotlivé príležitosti sú plánované na 3 až 8 mesiacov, priemerný čas zapojenia je 2 až 4 hodiny týždenne. Okrem ponúk pre jednotlivcov sú medzi príležitosťami aj také, kde môže  pomáhať dvojica ľudí či celý tím.

 

O organizácii LEAF

LEAF je nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko.

  

Doplňujúce informácie Vám poskytnú:

Andrea Smolková, +421 915 944 984, [email protected]
Miroslava Rusnoková, +421 908 726 897,
[email protected]

Zdieľať na facebooku