Poznáme víťazov celoštátneho kola súťaže Mladý digitálny Európan 2017

Víťazi  celoštátneho kola súťaže Mladý digitálny Európan 2017 boli vyhlásení 6. júna.
Víťazi celoštátneho kola súťaže Mladý digitálny Európan 2017 boli vyhlásení 6. júna. / Zdroj: doaza.edu.sk

7.6.2017 

V utorok 6. júna 2017 sa 8 najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola súťaže Mladý digitálny Európan 2017 opäť posadilo za počítače, tentoraz v Hoteli Bôrik v Bratislave, a zapojilo sa do jej celoštátneho kola. Ich úlohou bolo čo najlepšie vyplniť digitálny vedomostný test o Európskej únii. Test preveroval ich komplexné vedomosti z geografie, histórie, náuky o spoločnosti, ako aj úroveň všeobecného prehľadu o EÚ.

 

Víťazi sú známi

Na 1. až 2. mieste sa umiestnili s rovnakým skóre dvaja stredoškoláci – Radovan Hančuľák z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v KošiciachSamuel Tóth z Gymnázia M. Kováča z Banskej Bystrice. Na 3. mieste sa umiestnila Mária Csontos z Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne. Dominik Minárik zo Spojenej školy – Gymnázia v Sečovciach obsadil 4. miesto a na 5. mieste skončila Lenka Vargová z tej istej školy. Všetci piati víťazi získali tablety a ďalšie vecné ceny. Navyše sa budú môcť v sprievode svojho pedagóga zúčastniť na vzdelávacej exkurzii do európskych inštitúcií v Bruseli. Do Bruselu s nimi pôjde aj študent, ktorý sa umiestnil na 6. mieste, Marek Podžuban z Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec.

V školskom kole Mladého digitálneho Európana bola tiež ocenená najúspešnejšia škola s najvyššou priemernou úspešnosťou jej žiakov v teste. Stalo sa ním Gymnázium Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium, Ul. biskupa Királya 5 z Komárna. Všetci traja žiaci z tejto školy, ktorí sa zapojili do školského kola súťaže, rovnako navštívia európske inštitúcie v Bruseli.

Druhý ročník školského kola súťaže Mladý digitálny Európan sa konal v dňoch 9. a 10. mája 2017. Zapojilo sa doň takmer 2 000 stredoškolákov z viac než 120 stredných odborných škôl a gymnázií. Žiaci na počítačoch vypĺňali vedomostný test o Európskej únii prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. Test bol náročný, o čom svedčí skutočnosť, že  priemerná úspešnosť žiakov bola v školskom kole 54,74 % a len 14 žiakov v ňom dosiahlo úspešnosť nad 90 %.

Všetkým víťazom celoštátneho kola súťaže Mladý digitálny Európan 2017 blahoželáme a veríme, že si z Bruselu prinesú inšpiratívne zážitky.

 

Viac informácií nájdete na stránke: www.etest.sk/mlady-digitalny-europan-2017

Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku