Každý mesiac má PEVŠ otvorené dvere pre uchádzačov o štúdium

Deň otvorených dverí na na Paneurópskej vysokej škole 2017
Deň otvorených dverí na na Paneurópskej vysokej škole 2017 / Foto: PEVS

Študenti PEVŠ vám počas Dňa otvorených dverí, 20. januára o 10.00 hodine predstavia priestory našej školy na Tomášikovej 20, kde sídlia Fakulta práva Fakulta psychológie. Môžete si prezrieť prednáškové miestnosti, auly, špeciálne zariadenú učebňu na simulované súdne spory, knižnicu či galériu umenia.

Študenti vám porozprávajú vlastné skúsenosti, prečo si vybrali našu školu pre svoje štúdium, aké služby a výhody môžu využívať v porovnaní s verejnou školou, aké majú možnosti profesijného uplatnenia. Zoznámia vás aj s možnosťami štúdia ďalších odborov, ktoré PEVŠ ponúka na Fakulte informatiky, Fakulte masmédiíFakulte ekonómie a podnikania, ktoré sídlia v budove na Tematínskej ulici v MČ Petržalka. Záujemcovia o masmediálne štúdiá môžu navštíviť priestory Mediálneho centra na Nevädzovej, kde získajú počas štúdia odbornú prax v televíznom, rozhlasovom či foto štúdiu.

Zdieľať na facebooku