Nezisková organizácia EPIC: Nestrácajme mladých ľudí v systéme

Nezisková organizácia EPIC: Nestrácajme mladých ľudí v systéme
Nezisková organizácia EPIC: Nestrácajme mladých ľudí v systéme / Foto: EPIC

22.6.2016 |

„Dlhodobo nezamestnaní, či ľudia ťažko umiestniteľní na trhu práce, taká je perspektíva mladých ľudí, ktorým do 4 mesiacov po ukončení školy, prípadne po strate zamestnania neposkytneme prácu,“ odznelo dnes na konferencii Formy prechodu mladých ľudí zo systému vzdelávania do zamestnania.

 

Cieľom konferencie Neziskovej organizácie EPIC bolo priblížiť rôzne modely Kariérových centier na univerzitách v zahraničí a diskutovať o možnostiach ich zriaďovania na Slovensku. V druhej časti konferencie diskutujúci hľadali spôsoby vytvárania neformálnej podpornej siete pre mladých ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitnú mimo pracovného procesu a štát ich neregistruje. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia kľúčových ministerstiev, hostia zo zahraničných univerzít i mimovládnych neziskových organizácií.

„Našou snahou je priniesť na Slovensko a pomôcť naštartovať funkčný systém starostlivosti o mladých ľudí, do ktorých štát investuje nemalé financie na štúdium, a aj napriek tomu sú nešťastní, nevedia sa uplatniť v praxi, adekvátne svojmu vzdelaniu,“ upozornila Michaela Mudroňová, Manažérka programu zamestnávania mladých ľudí Neziskovej organizácie EPIC.

Podujatie je vyvrcholením dvojročného projektu Simulátor pracovných pohovorov, ktorý je spolufinancovaný programom Erasmus+ Európskej únie. Hlavným cieľom projektu je pomôcť študentom vysokých škôl zvládnuť prechod z formálneho vzdelávania do prvého zamestnania a pripraviť ich na pracovný pohovor a reálne požiadavky trhu práce v oblastiach, na ktoré ich akademicky orientované univerzity nepripravili.

 

Len veľmi zriedkavo majú absolventi vysokých škôl hlavne humanitného zamerania kontakt s reálnou prácou, pretože prednášajúci nemajú povinnosť predstavovať im aplikovateľnosť štúdia v praxi. Veľmi často sa stáva, že títo absolventi si nevedia nájsť uplatnenie, zamestnávajú sa v iných oblastiach alebo pod svoju kvalifikačnú úroveň a ich štúdium stráca zmysel.

Kariérové centrum pri univerzite je osvedčený model, ktorý funguje v zahraničí už dlhé roky. Prostredníctvom rôznych aktivít sprostredkuje študentom prepojenie s praxou, zvyšuje šance nájsť si prácu na primeranej vzdelanostnej úrovni ihneď po ukončení štúdia a nemusieť ju hľadať v zahraničí. Fungovanie kariérových centier si vyžaduje oveľa menej financií, ako sú tie, ktoré štát stráca dodatočnými opatreniami napríklad rekvalifikáciou nezamestnateľných absolventov.

Druhú skupinu mladých ľudí, ktorí sa strácajú v systéme, tvoria mladí ľudia, ktorí neskončia školu, nikdy sa nezamestnajú prípadne po prvom, druhom zamestnaní zostanú bez práce a z rôznych dôvodov sa nezaregistrujú na úradoch práce. Ak sa do 4 mesiacov nevrátia do systému, ich neskorší návrat je už veľmi ťažký. Takto štát prichádza o desiatky, možno stovky mladých ľudí, o ktorých nič nevie, a do vzdelania ktorých zbytočne investoval nemalé peniaze.

 

Nezisková organizácia EPIC na konferencii predstavila aj pre túto skupinu mladých ľudí osvedčené modely vytvárania neformálnej podpornej siete pre deti a mládež v Škótsku a Španielsku. Prednášajúci hostia ponúkli odpovede na otázky, ako vyhľadať, nájsť a registrovať týchto mladých ľudí, ako vytvárať podporné štruktúry odborníkov a ako s nimi pracovať.Nezisková organizácia EPIC vznikla v roku 2012 s podporou materskej austrálskej organizácie EPIC Assist a venuje sa skvalitňovaniu služieb zamestnanosti a zvyšovaniu zamestnanosti a zamestnávania ľudí s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia, zvyšovaniu povedomia o ovplyvňovaniu tvorby verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín.
Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku