Stredoškoláci majú šancu získať plne hradené štipendium na jednej zo siedmich stredných škôl v zahraničí

  Foto: Pexels

11.12.2023 - Slovenská národná komisia United World Colleges (UWC) spustila výberové konanie na štipendiá v siedmich školách po celom svete. Stredoškoláci tak môžu študovať v Taliansku, v Bosne a Hercegovine, v Tanzánii, v Arménsku, Hong Kongu, v Nemecku či v Svazijsku. O štipendium sa môžu uchádzať študentky a študenti druhého a tretieho ročníka stredných škôl, ktorí k 1. septembru 2024 nedovŕšia vek 19 rokov. Uchádzať sa o štipendium môžu do 18.1. 2024 na stránke UWC sk. 

 

Vidíte vo svojom bezprostrednom okolí veci, ktoré by ste chceli zmeniť? Alebo vás trápia problémy, ktoré vidíte “vo svete”? Fascinuje vás práca pre komunitu? Túžite spoznávať svet no jednoducho si to nemôžete dovoliť? Ak ste na niektorú z otázok odpovedali áno, tak neváhajte a uchádzajte sa o prestížne štipendium pre stredoškolákov na jednej zo siedmich škôl United World College. 

 

Celosvetová sieť osemnástich medzinárodných stredných škôl United World Colleges, založená v roku 1962, ponúka dvojročný akademický program International Baccalaureate (IB). Vzdelávanie prebieha v medzinárodnom prostredí, pričom na každej škole je reprezentovaných približne 70 národností z celého sveta. Za posledných dvadsať rokov ukončili UWC desiatky absolventov zo Slovenska, medzi ktorými možno nájsť vedkyne, spisovateľov, právničky chrániace ľudské práva či lekárov. 

 

“UWC mi otvorilo cestu  z prostredia chudoby, kam som sa po skončení štúdia na konzervatóriu už nechcela vrátiť, a to rovno do sveta. . Bola to úľava, keď som zrazu konečne nemusela riešiť, že na svoj ďalší rozvoj nemám peniaze.  Je totiž ťažké rozvíjať sa naplno, keď človek nemázabezpečené základné životné potreby. Plne hradené štipendium mi umožnilo naplno sa venovať štúdiu, vychutnávať si študentské roky na zahraničnej škole a osobnostne rásť. Dvojročné štúdium na UWC Mostar považujem za jedno z najlepších období v mojom živote. Ešte dodnes čerpám z toho, čo som sa tam naučila a zažila. Som vďačná, že som práve ja mala to šťastie toto skvelé štipendium získať. Posunulo ma to míľovými krokmi vpred, smerom ku krajšej budúcnosti. A to pomocou vzdelania a finančnej podpory,” uviedla absolventka UWC Jana Zacharová. 

 

Medzinárodné stredné školy UWC sú založené na presvedčení, že vzdelanie má silu spájať ľudí, krajiny a kultúry a priniesť mier a udržateľnú budúcnosť. Ich zámerom je vychovať študentov a študentky ku kritickému mysleniu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve a environmentálnemu povedomiu. Formálne vzdelávanie na týchto školách sprevádza bohatá ponuka rôznorodých mimoškolských aktivít. Študenti a študentky sú vyberané na základe ich charakteru, záujmu o širšiu komunitu a spoločnosť a potenciálu. Keďže štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, a v niektorých prípadoch aj náklady na cestovanie a vreckové, sú určené pre mladých ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev. 

 

“Pri výberových konaniach naozaj nepozeráme na to, aké krúžky kto absolvoval, kde všade bol alebo z akej školy sa k nám hlási. Vieme, že deti zo sociálne slabšieho prostredia majú často oveľa menej možností ako iné a preto pri výberoch naozaj hľadíme na to aký je to človek, čo ho alebo ju zaujíma, či má úprimný záujem zlepšiť svet okolo nás. Sme presvedčené, že sociálne prostredie nesmie byť bariérou ku kvalitnému vzdelaniu,” dodala Zuzana Kubáň, absolventka UWC. 

 

Na štipendiá sa dá prihlásiť na stráke uwc.sk do 18.1.2024. Úspešné kandidátky a kandidáti budú následne pozvaní na druhé kolo výberov, ktoré sa uskutoční 3. - 4.2.2024. 

 

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte: 

Jana Zacharová, [email protected], +421 949232881

Zuzana Kubáň, [email protected], + 421 911210420 

 

Zoznam škôl, v ktorých sa možno uchádzať o štipendium: 

Zdieľať na facebooku