Stredoškoláci budú súťažiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 5. mája (TASR) - Žiaci stredných odborných škôl budú vo štvrtok a v piatok (6. 5.) v Bratislave súťažiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Podujatie organizuje Integrovaný odborový zväz (IOZ). TASR o tom informovala Iveta Kucová z IOZ.
      

V roku 2020 sa súťaž neuskutočnila vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku, v roku 2021 sa zorganizovalo celoštátne kolo súťaže formou online za účasti 14 stredných odborných škôl. "Význam a opodstatnenosť tohto ročníka potvrdzuje, že sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina)," uviedla Kucová.
      

Súťaž pozostáva z dvoch kôl, školského a celoštátneho. Školské kolá sa realizujú na úrovni školy. Do celoštátneho kola súťaže sa môžu prihlásiť stredné odborné školy, v ktorých pôsobí odborová organizácia IOZ a školy oslovené odborovým zväzom. Škola prihlási jednotlivcov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v školskom kole.
      

Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v troch okruhoch. Ide o všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP, testovú časť a praktické simulované situácie. Cieľmi súťaže sú prevencia pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách, osvojenie si vedomostí z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia kolegov v pracovnom procese. Ide tiež o uplatňovanie získaných teoretických vedomostí v praxi, respektíve v zamestnaní po ukončení štúdia.
      

Zdieľať na facebooku