Na náhradný termín maturít zo slovenčiny je prihlásených 454 žiakov

  Foto: Pexels

Bratislava 25. marca (TASR) – Žiaci, ktorí neabsolvovali uplynulý týždeň (15. - 18. 3.) externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, majú k dispozícii náhradný termín. Ten je naplánovaný od 5. do 8. apríla. Zo slovenského jazyka a literatúry je na neho prihlásených 454 žiakov, z matematiky 65. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.  
      

Na náhradný termín je prihlásených aj 12 študentov z predmetu slovenský jazyka a slovenská literatúra, desať z predmetu maďarský jazyk. V rámci cudzieho jazyka najviac študentov absolvuje maturitnú skúšku v náhradnom termíne z anglického jazyka. V úrovni C1 je to 32 žiakov, v úrovni B2 ide o 169 žiakov a v úrovni B1 ich je 229. Náhradný termín z nemeckého jazyka využije dokopy 35 žiakov, najviac (21) v úrovni B1. Náhradný termín maturitnej skúšky z ruského jazyka absolvuje 17 žiakov.
      

Rezort školstva uviedol, že na základe údajov k 14. marcu možno konštatovať, že v izolácii bolo 262 žiakov. Išlo o tých študentov, ktorí mali potvrdený pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19. "Počet žiakov v karanténe k 14. marcu (žiak, ktorý bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou mimo školy alebo má nariadené karanténne opatrenie všeobecným lekárom pre deti a dorast, respektíve miestne príslušným úradom verejného zdravotníctva) bol 33," dodali z rezortu školstva.
      

Počet škôl, na ktorých bude realizovaný náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude zrejmý po 28. marci. Regionálne úrady školskej správy pre príslušný kraj na základe počtu prihlásených študentov navrhnú optimálny počet škôl pri zohľadnení regionálnych, personálnych a priestorových možností.
      

Študenti na Slovensku absolvovali testy a slohové práce v rámci maturitnej skúšky od 15. do 18. marca. V tomto školskom roku je na maturitu prihlásených 40.390 žiakov. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra.  

Čítajte viac o téme: Maturity 2021/2022
Zdieľať na facebooku