RmS: Mládežnícke tábory pre nejasné COVID pravidlá fungujú na polovičný výkon

  Foto: Bgstock

Bratislava 30. júla (TASR) – Časť detí a animátorov potrebuje na účasť na letnom mládežníckom tábore PCR test, časť nepotrebuje, záleží len na mieste konania. Nie všetci animátori majú testovanie zadarmo, hoci pôsobia ako dobrovoľníci. Toto sú hlavné dôvody, prečo mládežnícke organizácie v tomto roku zrušili asi stovku z vyše 600 táborov. Rada mládeže Slovenska (RmS), ktorá mládežnícke organizácie zastrešuje, tvrdí, že by stačilo, keby štát zjednotil a ujasnil pravidlá konania sa letných táborov. TASR o tom informovala Alexandra Virostková z RmS.
      

Mládežnícke organizácie pre deti a mladých ľudí do 29 rokov, ktoré často fungujú na princípe dobrovoľníctva, v minulom roku zorganizovali 609 táborov pre 25.000 účastníkov. Vzťahujú sa na ne iné hygienické pravidlá ako v prípade komerčných táborov cestovných kancelárií a športových kempov. "Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nám potvrdil informáciu, že účastníci a organizátori tohto typu tábora nemusia disponovať negatívnym PCR testom. Pri uvedení do praxe viaceré regionálne ÚVZ neakceptujú túto výnimku a vznikajú veľké medziregionálne rozdiely," vysvetľuje riaditeľ RmS Juraj Lizák.
      

RmS tvrdí, že negatívny PCR test požadujú hygienici v niektorých mestách aj v prípade denných a prímestských táborov, hoci usmernenie a stanovisko ÚVZ hovorí, že takéto tábory by sa mali riadiť opatreniami pre bežné hromadné podujatia. Tie momentálne PCR testy nevyžadujú, a teda sa účastníci táborov dostávajú do diskriminačnej nevýhody.
      

Z informácií, ktoré RmS poskytli mládežnícke organizácie, vyplýva, že ich skúsenosti s registráciou na bezplatné PCR testovanie nie sú lichotivé. Na portáli www.korona.gov.sk sa nemusí každému podariť prihlásiť na testovanie. "Navyše dospelí dobrovoľníci a účastníci táborov nad 18 rokov stratili právo na testovanie zadarmo," uviedli z RmS. Poukazujú aj na to, že na samotné výsledky sa čaká 96 hodín. Všetky tieto okolnosti spôsobujú, že deti alebo animátori či táboroví vedúci nemusia stihnúť začiatok tábora.
      

Aktuálne sa na štátom hradené PCR testovanie dá podľa RmS prihlásiť iba do dovŕšenia 18. roku života. Ako tvrdí RmS, nie malá časť letných táborov je organizovaná dobrovoľníkmi staršími ako 18 rokov a tí si musia často na svoje vlastné náklady alebo náklady organizácií zabezpečiť testovanie, aby splnili podmienku účasti v táboroch. "Túto situáciu vnímame ako demotivačnú a kontraproduktívnu v rámci podpory dobrovoľníctva v oblasti práce s mládežou. Riešením by bolo rozšírenie štátom hradeného PCR testovania aj na dobrovoľníkov organizujúcich letné tábory," poznamenal Lizák."

Organizátori, rodičia i deti zažívajú neistotu z neustále sa meniacich pravidiel. Viacerí vedúci rezignovali na organizáciu pobytových táborov a radšej zorganizovali denný alebo prímestský tábor, prípadne pobyty výrazne skrátili," uzavrel Lizák.
      

Hovorkyňa ÚVZ Daša Račková pre TASR uviedla, že úlohou regionálnych ÚVZ je nielen v čase šírenia infekčnejších variantov pandemického vírusu dohliadať na priaznivú epidemiologickú situáciu vo svojich územných obvodoch. Situáciu a jej možný vývoj pravidelne vyhodnocujú aj s ohľadom na lokálne špecifiká a nadobudnuté skúsenosti z doterajšieho šírenia ochorenia COVID-19 v tamojšom regióne. "Ak epidemiológovia v regióne spozorujú zhoršenie niektorých ukazovateľov, majú možnosť prijať vo svojich územných obvodoch prísnejšie postupy, ako stanovujú vyhlášky ÚVZ SR pre celú krajinu," ozrejmila hovorkyňa.
      

ÚVZ chápe, že RmS môže vnímať postupy niektorých regionálnych ÚVZ ako prísne. "Ubezpečujeme však, že za ich rozhodnutím je výlučne zodpovednosť a snaha predchádzať možnému vzniku ohnísk v kolektívoch v uvedených územných obvodoch," doplnila Račková. Ako dodala, ÚVZ SR usmernil regionálne úrady, že v denných táboroch vysoko odporúčajú, aby mali účastníci negatívny výsledok testu. Organizátor má podľa jej slov kompetenciu nastaviť aj prísnejšie podmienky na podujatí. "Pri organizovaní podujatí odporúčame priamo sa spojiť s regionálnymi ÚVZ, ktoré zabezpečujú ochranu verejného zdravia vo svojich územných obvodoch," dodala.
      

"Na animátorov v táboroch nad 18 rokov, ktorí sú očkovaní, sa povinnosť testovania nevzťahuje," uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Ako dodala, pre tých, ktorí zaočkovaní nie sú, platí z dôvodu preventívnej ochrany na zamedzenie vírusu testovanie. "Test im môže hradiť organizátor tábora, alebo si ho hradia samy. Ak sa človek zaregistruje na PCR testovanie, termín dostáva spravidla do niekoľkých dní. Odporúčame preto prihlásiť sa na testovanie v dostatočnom časovom predstihu," uzavrela Eliášová.

Zdieľať na facebooku