IUVENTA vydala nové príručky na podporu žiackych školských rád

Slovenský inštitút mládeže pripravil pre koordinátorov žiackych školských rád sadu metodických príručiek.
Slovenský inštitút mládeže pripravil pre koordinátorov žiackych školských rád sadu metodických príručiek. / Foto: Bigstock

Bratislava 17. júna (TASR) - IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravil pre koordinátorov žiackych školských rád sadu metodických príručiek. Majú pomôcť zlepšiť participáciu žiakov na školách a kvalitne budovať a viesť žiacke školské rady. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Prispieť to má nielen k väčšej spoluúčasti žiakov na chode školy, ale aj pozitívnejšiemu vnímaniu školského prostredia žiakmi a osvojovaniu si občianskych kompetencií. Príručky IUVENTA vydala vďaka spolupráci s českou organizáciou CEDU - Centrum pro demokratické učení. IUVENTA zabezpečila ich preklad a slovenské vydanie.

 

Metodické príručky sa zameriavajú napríklad na to, ako začať so žiackou školskou radou, aby sa hneď nerozpadla, ako vybrať zástupcov tried a urobiť z nich dobrý tím, ako viesť zasadnutia či ako robiť projekty tak, aby ich žiaci realizovali samostatne. Ďalšou metodickou príručkou je šťastný koordinátor. Zároveň boli vydané dva zápisníky pre členov žiackych školských rád – pre mladších i starších žiakov.

 

Príručky sú voľne dostupné na stiahnutie.

Zdieľať na facebooku