Školské internáty v ružových okresoch sú v prevádzke,avšak s obmedzením

Školské internáty v ružových okresoch, ktorých je od pondelka päť, sú v prevádzke, avšak s obmedzením. Na jednej izbe majú byť ubytovaní žiaci z rovnakej triedy.
Školské internáty v ružových okresoch, ktorých je od pondelka päť, sú v prevádzke, avšak s obmedzením. Na jednej izbe majú byť ubytovaní žiaci z rovnakej triedy. / Foto: Bigstock

Bratislava 26. apríla (TASR) - Školské internáty v ružových okresoch, ktorých je od pondelka päť, sú v prevádzke, avšak s obmedzením. Na jednej izbe majú byť ubytovaní žiaci z rovnakej triedy. Rezort školstva odporúča, aby na chodbe boli ubytovaní vždy žiaci z jednej triedy. V prípade, že to nie je možné a ak je potreba ubytovať žiakov viacerých tried na chodbe, tak pri ubytovaní žiakov v školskom internáte odporúča v maximálnej miere uplatňovať princípy zónovania. Vyplýva to z usmernenia pre školy k otváraniu školských internátov pre žiakov stredných škôl, ktorý je zverejnený na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Na základne COVID automatu dochádza k obnoveniu prevádzky školských internátov pre žiakov stredných škôl s negatívnym testom nie starším ako sedem dní podľa zaradenia okresu, v ktorom sa školský internát nachádza. V štvrtom stupni varovania (čierny okres) sú školské internáty zatvorené. Výnimkou sú len školské internáty pre žiakov stredných zdravotníckych škôl. Avšak títo žiaci musia byť ubytovaní po jednej osobe na izbe. Rovnako je to aj v treťom stupni varovania v takzvaných bordových okresoch.
      

V druhom stupni varovania v červených okresoch sú školské internáty v prevádzke s obmedzením. Ich prevádzka je obnovená len pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl a pre žiakov všetkých ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Na internátoch by mali byť žiaci ubytovaní po jednom na izbe, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. V prípade, že to nie je možné a ak je potreba ubytovať viacerých žiakov na izbe, tak pri ubytovaní žiakov v školskom internáte sa v maximálnej miere uplatňujú princípy zónovania (nepremiešavania žiakov z rozličných tried/škôl na chodbe).
      

Oranžové okresy, ktoré zodpovedajú druhému stupňu ostražitosti (oranžové okresy) budú školské internáty v prevádzke s obmedzením. Na jednej izbe majú byť ubytovaní žiaci z rovnakej triedy, rezort školstva odporúča na chodbe ubytovávať vždy žiakov z jednej triedy. V prípade, že to nie je možné a ak je potreba ubytovať žiakov viacerých tried na chodbe, tak pri ubytovaní žiakov v školskom internáte odporúča ministerstvo školstva v maximálnej miere uplatňovať princípy zónovania. Rovnako je to aj v prípade žltých okresov, ktoré zodpovedajú prvému stupňu ostražitosti.
      

V poslednej fáze v monitoringu sú školské internáty otvorené bez obmedzení. Rezort školstva dodal, že internáty pre špeciálne stredné školy vrátane praktických škôl a odborných učilíšť sú v prevádzke vo všetkých stupňoch COVID automatu bez obmedzení.
      

V okresoch Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce sa od pondelka mohli vrátiť do lavíc všetci žiaci základných aj stredných škôl, pretože tieto okresy sú zaradené do prvého stupňa varovania. Ďalších 22 okresov je v bordovej fáze a 52 v červenej.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku