Zrušenie externej maturity zväčša nemá na prijímacie konanie na vyšoké školy vplyv

  Foto: Pexels

Bratislava 12. februára (TASR) – Zrušenie externej maturitnej skúšky zväčša nemá na prijímacie konania na viaceré vysoké školy a univerzity na Slovensku vplyv. Vyplýva to zo zistení TASR medzi školami. Výnimky sú len na niekoľkých fakultách.
      

Na najväčšej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, zrušenie tejto časti maturity ovplyvní prijímacie konanie len na jednej fakulte. Ide o Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK. "V prípade študijného programu sociálna a pracovná psychológia sa výsledok externej časti maturity nahrádza výsledkom prijímacej skúšky, ktorá sa bude konať online v určený dátum a čas. Záujemcovia o štúdium sa prihlásia vygenerovaným loginom a vyplnia test v stanovenom čase," uviedla pre TASR hovorkyňa UK Lenka Miller. Ako dodala, podobne sa konali prijímacie skúšky aj minulý rok. Pri ostatných študijných programoch na tejto fakulte, kde sa vyžadovala podmienka vykonania externej maturitnej skúšky, sa namiesto jej vykonania z anglického jazyka vyžaduje potvrdenie o prihláške na maturitnú skúšku z anglického jazyka (minimálna úroveň B2).  
      

"Akceptujeme aktuálnu formu ukončenia stredoškolského štúdia, podmienky prijatia uchádzača sa pre ňu zásadnejšie nezmenili," uviedol pre TASR hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Juraj Rybanský. Výnimkou je Fakulta informatiky a informačných technológií STU, ktorá sa v nadväznosti na zrušenú externú časť maturitnej skúšky rozhodla zorganizovať prijímaciu skúšku z matematiky. Naďalej však platí, že záujemcovia o štúdium na tejto fakulte môžu byť prijatí na základe výsledkov externej časti maturity z matematiky, ktorú absolvovali v predchádzajúcich rokoch, rovnako aj na základe výsledkov SCIO testovania či úspešných výsledkov rôznych súťaží. 
      

"Aj napriek zrušeniu externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 budú celkové výsledky štúdia kľúčovou súčasťou prijímacieho konania, ktorá reflektuje na komplexnosť nadobudnutých vedomostí študentov. Ako preukázala absencia minuloročných maturitných skúšok, takéto opatrenia nemali vplyv na prijímací proces," vyplýva zo stanoviska vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Ako ďalej potvrdili z tejto univerzity, nepredpokladajú dosah na tohtoročný prijímací proces.
      

Zrušenie externej maturitnej skúšky nebude mať zásadný vplyv na prijímacie konanie ani na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. "V študijných programoch, kde boli započítavané aj body za externú maturitu, boli upravené podmienky prijatia tak, aby boli zahrnuté iba body za internú maturitu a body za výsledky v štúdiu na strednej škole," poznamenala pre TASR prorektorka pre vzdelávanie UKF v Nitre Jana Duchovičová.
      

Externá maturita nemá pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave vplyv na prijatie na štúdium. "Pri prijímacom konaní na Prešovskej univerzite v Prešove je jedným zo sledovaných faktorov výsledok maturitnej skúšky, nezávisle však od skladby externá/interná časť," uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Dosah na prijímacie konanie zrušenie externej časti maturít mať nebude. Rovnako je na tom aj Trnavská univerzita v Trnave. Jej hovorca Matúš Demko TASR potvrdil, že zrušenie externej maturity nemá vplyv na zmenu podmienok prijatia uchádzača v žiadnom odbore univerzity.
      

Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa zrušila. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti bude v termínoch od 17. mája.
 

Zdieľať na facebooku