SOŠ v Partizánskom otvorí nový odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Stredná odborná škola (SOŠ) Jána Antonína Baťu v Partizánskom otvorí nový štvorročný odbor učiteľstvo pre materské školy (MŠ) a vychovávateľstvo.
Stredná odborná škola (SOŠ) Jána Antonína Baťu v Partizánskom otvorí nový štvorročný odbor učiteľstvo pre materské školy (MŠ) a vychovávateľstvo. / Foto: Bigstock

Partizánske 16. januára (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) Jána Antonína Baťu v Partizánskom otvorí nový štvorročný odbor učiteľstvo pre materské školy (MŠ) a vychovávateľstvo. Žiaci ho budú môcť absolvovať v dennej i externej forme štúdia. Jeho zriadením škola reaguje i na dopyt zo strany MŠ.
      

"Nový študijný odbor, ktorý sa volá učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, plánuje naša škola otvoriť v budúcom školskom roku. V tomto odbore bude i externé štúdium pre tých, ktorí už majú maturitu," povedala riaditeľka partizánskej SOŠ Katarína Hartmannová.
      

Škola sa pre otvorenie nového odboru rozhodla z dvoch dôvodov. "Vo všeobecnosti chýbajú učiteľky MŠ a tým, že máme výbornú spoluprácu s mestom a MŠ v meste, avizovali nám, že tých učiteliek je nedostatok a niečo by sa tu zišlo," konkretizovala Hartmannová.
      

Druhým dôvodom podľa nej bolo to, že škola postupuje v súlade s filozofiou Jána Antonína Baťu, ktorý sa okrem obchodovania a technického priemyslu zameriaval i na výchovu vlastných ľudí. "Preto chceme vychovávať budúcich učiteľov v MŠ. Tým, že sme mali v minulosti odbor sociálno-výchovný pracovník, máme kvalitných pedagógov, ktorí nám zostali a pre tento odbor sú úplne ideálni," doplnila.
      

SOŠ plánuje v tejto súvislosti i nové učebne, keďže žiaci sa budú učiť rôzne metodiky výchovy, ako je metodika telesnej, výtvarnej alebo hudobnej výchovy. "Učiteľov na to máme s plnou kvalifikáciou a keďže nie sme hudobná škola, budeme potrebovať učiteľa na hudobnú výchovu, preto začneme spolupracovať s miestnou základnou umeleckou školou," priblížila riaditeľka.
      

Odborná škola podľa nej predpokladá, že do prvého ročníka v dennej forme nastúpi 15 žiakov a pokiaľ sa odbor osvedčí, ich počet sa bude zvyšovať. "V rámci externej formy štúdia pre tých, ktorí už majú maturitu, bude štúdium jeden raz do týždňa v popoludňajších hodinách a budú sa vyučovať len odborné predmety," dodala Hartmannová.

 

Zdieľať na facebooku